Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki Ilişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006


Econometric Analysis of the Relationship Between Budget Deficit, Monetary Growth and Inflation in Turkey: 1992–2006


Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ
Doç.Dr. Sami TABAN


ÖZET
Bütçe açıkları, parasal büyüme ve enflasyon arasındaki iliskiyi inceleyen ampirik arastırmalarda bu degiskenler arasında olası bir iliskinin varlıgı konusunda tam bir görüs birligi bulunmamaktadır. Ancak ampirik arastırmalardan çıkarılabilecek en önemli sonuç, monetizasyon yoluyla bütçe açıklarının finanse edilmesiyle artan para arzının enflasyona neden olabilecegini göstermistir. Bütçe açıklarının enflasyonist etkisi, açıkların hangi yöntemlerle finanse edilmesine ve toplam talep üzerindeki etkisine baglı olarak degismektedir. Bu çalısmada, Türkiye’de bütçe açıgı, para arzı ve enflasyon arasındaki iliskiler 1992:1 ve 2006:12 dönemi için ARDL sınır testi yaklasımı kullanılarak incelenmektedir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre enflasyon ile parasal büyüme arasında hem uzun hem de kısa dönemde pozitif ve anlamlı bir iliski bulunurken, bütçe açıgı ile enflasyon arasında uzun ve kısa dönemde bir iliskiye rastlanmamıstır.


ABSTRACT
Empirical investigations examining the relationship between budget deficits, monetary growth and inflation have not reached a consensus on the possible relationship between deficits, monetary growth and the rate of inflation. But the major outcome from the empirical studies indicated strong evidence that a budget deficit financed through monetisation and a rising money supply could lead to inflation. The inflationary effect of budget deficits depends on the means by which the deficit is financed and the impact of that on aggregate demand. In this study, budget deficits, monetary growth and inflation relationships are investigated by utilizing the ARDL bounds testing approach for Turkey over the period 1992:1-2006:12. While empirical results show that there is a statistically positive relationship between monetary growth and inflation in both long and short run, no connection found between inflation and budget deficit in the both runs.


ANAHTAR KELİMELER: Bütçe Açıgı, Parasal Büyüme ve Enflasyon, Sınır Testi, Türkiye Ekonomisi


KEYWORDS: Budget Deficit, Monetary Growth and Inflation, Bound Test, Turkish Economy.

[PDF]