Is the Turkish Tourism Sector Index Efficient?


Türk Turizm Sektör Endeksi Etkin Mi?


Ö¤r.Grv. Bahattin HAMARAT
Yrd.Doç.Dr. Ekrem TUFAN


ÖZET
Investors who trade tourism companies’shares should take into consideration not just the technical and fundamental analyses but also the efficiency of the market in the meaning of the Efficient Market Hypothesis (EMH). In an inefficient market, investors can use an active trading strategy to beat the market. There is lots of evidence against EMH such as the Day of the Week Effect, the January Effect, and the Weather Effect etc. Hence, Day of the Week Effect anomaly has an important implication in finance. According to Day of the Week anomaly researchers, holding period returns are lower on Monday than on other days of the week. This study investigates if the Turkish Tourism Index (TI) efficient in weak form of EMH. Briefly, it can be said that TI is influenced by days, not by months. This study proves that Turkish TI is inefficient in weak form.


ABSTRACT
Turizm sirketlerinin hisse senetlerini alıp satan yatırımcılar, karar verirken sadece teknik analiz ve temel analizi degil, aynı zamanda Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH) anlamında piyasa etkinligini de göz önüne almalıdırlar. Etkin olmayan bir piyasada, yatırımcılar aktif alım satım stratejilerinden yararlanarak piyasa getirisi üzerinde getiri elde edebilirler. Literatürde EPH’ ne karsı, Haftanın Günleri Etkisi, Ocak Ayı Etkisi, Hava Durumu Etkisi gibi çok sayıda kanıt sunulmustur. Bu yüzden, Haftanın Günleri Etkisi anomalisi finansta önemli bir yere sahiptir. Haftanın Günleri Etkisi anomalisini konu edinen arastırmacılar, bir yatırım döneminde Pazartesi günlerinin getirilerinin haftanın diger günlerine göre daha düsük oldugu sonucu bulmuslardır. Bu çalısma, Türk Turizm Sektör Endeksi’nin (TI), EPH baglamında etkin olup, olmadıgını arastırmaktadır. Özet olarak, ilgili dönemde Turizm Sektör Endeksi’nde haftanın günleri anomalisi gözlemlenirken, ay etkisi gözlenmemektedir. Çalısma, Türk Turizm Sektör Endeksi’nin zayıf tipte etkin olmadıgı yönünde kanıt sunmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Day of the Week Effects, Market Anomalies, Turkish Stock Market, Tourism Index, Probit Model, Logistic Regression


KEYWORDS: Haftanın Günleri Etkisi, Piyasa Anomalileri, Türk Menkul Kıymet Borsası (IMKB), Turizm Sektör Endeksi, Probit Model, Logistik Regresyon

[PDF]