Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet


Smart Cards and Internet As New Money Laundering Methods


Yrd. Doç. Dr. Ayla YAZICI


ÖZET
Tüm ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı açısından bir tehdit unsuru olan karapara aklama faaliyetleri giderek artıs göstermektedir. Özellikle globallesme, iletisim ve yeni ödeme teknolojilerindeki gelismeler sonucunda, geleneksel yöntemlerle karapara aklama yerini Internet veya akıllı kartlar ile aklama yöntemlerine bırakmaya baslamıstır. Elektronik ticaret, elektronik bankacılık, Internet ve elektronik para gibi olusumların varlıgı ve giderek yaygınlasması, uluslararası platformda karapara aklama ile mücadelede kullanılan geleneksel sistemler açısından, bu yeni enstrümanların aklayıcılar için yeni fırsatlar sunabilmesi nedeniyle, bir tehdit unsuru olusturmaktadır. Bu nedenle bu makalede geleneksellesmis ve bilinen aklama yöntemlerin dısında yeni aklama yöntemlerinin nasıl kullanılmaya baslandıgı ve bu konuda nelerin yapılabilecegi irdelenmeye çalısılmıstır.


ABSTRACT
As a threat for countries’ economical, political and social life money laundering activities are gradually increasing. Especially with globalization and the development in information and new payment technologies, money laundering methods changed from traditional to methods using Internet and smart cards. The introduction and increasing application of electronic commercial transactions, electronic banking, Internet and e-money poses a threat to traditional due diligence systems in the international campaign against money laundering, because of the opportunities for money laundering, that these new instruments can provide. Therefore in this paper besides traditional and known money laundering methods, how new laundering methods can be used and what can be done in this matter are discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Karapara, para aklama, akıllı kartlar, Internet, kararapara aklama ile mücadele.


KEYWORDS: dirty/black money, money laundering, e-money laundering, cyber-laundering, anti money laundering

[PDF]