Reklam Veren Reklam Ajansından Niye Ayrılır? Türkiye’nin En Büyük Reklam Verenleriyle Anket Çalışması


Reasons For The Breakup of the Advertising Agency Client Relationship: A Survey of Turkey’s Leading Advertisers


Yrd. Doç. Dr. Tanses GÜLSOY


ÖZET
Türkiye’de reklamveren-reklam ajansı ayrılıklarının nedenlerine iliskin çok az sayıda arastırma bulunmaktadır. Reklamverenin ajansından ayrılma kararında kullandıgı ölçütleri ortaya çıkarmak amacıyla Türkiye’nin en çok reklam harcaması yapan reklamverenlerinden 52’siyle bir anket yapılmıstır. Arastırmanın bulgularına göre, ana yaratım ajansından ayrılma kararında en önemli unsurlar yaratıcılıga ve diger ajans ürünlerine odaklanmaktadır. Reklamverenlere, bugün benzer bir kararda aynı unsurları nasıl degerlendirecekleri soruldugunda bazı anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıstır. Bu bulgu, reklamverenin yeni ajansıyla çalısma süresi içinde kimi unsurlara baslangıçta oldugundan daha çok önem verdigine isaret etmektedir. Ajanstan ayrılma ölçütlerine verilen önem düzeylerinde sektörel farklılıklar da görülmüstür.


ABSTRACT
Surprisingly little research has been done in Turkey on the reasons for which advertisers part ways with their advertising agencies. A survey with 52 of Turkey’s highest-spending advertisers strongly affirms the importance of relational aspects in the decision to terminate the relationship with the lead creative agency. The investigation of how advertisers would evaluate the same criteria today as compared with the past has revealed some significant differences, suggesting that certain aspects were perceived as underrated in the actual breakup decision. The research also suggests that there are some sectoral differences in the importance accorded to various dissolution criteria.


ANAHTAR KELİMELER: reklamveren-ajans ayrılıkları, reklamveren-reklam ajansı iliskisi.


KEYWORDS: advertising agency-client breakups, advertiser-agency relationship dissolution, agency termination.

[PDF]