Turizm Isletmelerinde Duygusal Çaba Faktörlerinin Ise Alma Sürecinde Kullanılması Üzerine Bir Arastırma


An Investigation Into the Use of Emotional Labor Factors in the Employment Process in Tourism Enterprises


Prof.Dr. Meryem AKO⁄LAN KOZAK
Dr. Hatice NERGİS GÜÇLÜ


ÖZET
Hizmet endüstrisinde faaliyet gösteren isletmelerde çalısanlar sadece entelektüel ve fiziksel özellikleriyle degil, duygusal özellikleriyle de ise katılmaktadırlar. Bu nedenle, dogru duyguları göstermek veya duygusal çaba harcamak önemlidir. Bu çalısmada, literatürde duygusal çaba faktörleri olarak belirlenen; yüzeysel davranıs, derin davranıs, samimi davranıs, duyguları yansıtma ve görünüm kuralları ile ilgili kriterlerin turizm isletmelerinde ise alma sürecinde ne ölçüde dikkate alındıgının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalısmada Insan Kaynakları Gazetesinde yer alan turizm isletmeleriyle ilgili is ilanları incelenmistir. Inceleme kapsamına 2001 Ocak ayı ile 2007 Temmuz ayı sonuna kadar çıkan 389 ilandan 192’si alınmıstır. Bulgular, Uyum Analizi (Correspondence Analysis) teknigi ile degerlendirilmistir. Sonuçta, samimi davranıs faktörünün en fazla önem verilen duygusal çaba faktörü oldugu görülmüstür. Bu baglamda, iyi konusma, iyimserlik, empatik olma, uyumlu olma ve düzenli (prezantabl) olma en fazla sıklıkla tercih edilmistir. Havayolu isletmeleri ile ilgili ilanlarda, çalısanların yüzeysel davranıs faktörü ve ilgili alt faktörlere daha fazla öncelik verdikleri saptanmıstır. Arastırma kapsamında ayrıca, otel isletmelerinde duygusal çaba faktörlerinin eleman bulma asamasında dikkate alındıgı ve aranan duygusal çaba faktörleriyle eleman alınacak bölüm, egitim seviyesi, isletme türü arasında anlamlı iliskiler oldugu yolunda bulgulara da ulasılmıstır.


ABSTRACT
Employees working in service industry are involved in their work not only with their intellectual and physical qualifications but also with their emotional qualifications. For this reason, it is essential to reflect the appropriate emotions or make emotional labor in the workplace. This paper examines to what extent the superficial behavior, profound behavior, genuine behavior, reflection of emotions and appearance rule criterion, which are identified as emotional labor factors in the literature, are taken into account in the employment process in tourism enterprises. In this study, job ads of tourism enterprises which took place in the Human Resources Newspaper were examined. 192 of the 389 ads which were published between January 2001 and July 2007 were taken into account for further examination. Findings were evaluated with correspondence analysis technique. Results highlight that genuine behavior was the emotional labor factor which was attached the highest importance. In this sense, good speech, optimism, empathy, adaptability and presentability were mostly preferred. On the other hand, results indicated that employees favoured superficial behavior factor and its related subfactors concerning the aviation businesses. Besides, it was found that emotional labor factors were paid attention in the employment process of hotel enterprises and also significant relationships were determined between the emotional labor factors and the department to which the employee will be placed, education level and the enterprise type.


ANAHTAR KELİMELER: Turizm isletmeleri, duygusal çaba, personel seçimi, uyum analizi, gazete ilanları.


KEYWORDS: Tourism enterprises, emotional labor, employee selection, correspondence analyses, newspaper ads

[PDF]