Felix Mendelssohn’un Op.64 Mi Minör Keman Konçertosunun Müzisyenler ve Dinleyiciler Tarafından Tercih Edilmesinin Nedenleri


The Reasons Why The Audience Prefer Felix Mendelssohn’s Op.64 Violin Concerto E Minor


Doç. Gülen EGE


ÖZET
Mendelssohn’un 1844 yılında bestelediği mi minör keman konçertosu geçmişten günümüze neredeyse tüm profesyonel kemancıların çaldığı eserlerden biridir. Konçerto, hemen hemen tüm okulların müfredatlarında, ulusal ve uluslararası birçok keman yarışmasının programında, geçmişte ve günümüzde cd kaydı yapan solistlerin diskografisinde ve senfoni orkestralarının yıllık programlarında, tecrübeli ya da genç birçok keman solistinin repertuarında yer almaktadır. Bu yazıda konçertoyu kemancılar ve dinleyiciler için böylesine vazgeçilmez yapan nedenler irdelenecektir.


ABSTRACT
The violin concerto in E minor composed by Mendelssohn in 1844 is one of the masterpieces performed by almost all professional violinists at all times. The said concerto takes place in the curriculum of almost all relevant schools, the programs of various violin competitions organized at national and international level, the discographies of the solists recording cd’s in the past or today, the annual programs of symphony orchestras and the repertoires of many senior or young violin solists. This article shall examine the reasons making the aforementioned concerto such an indespensable masterpiece for the violinists and the audience.


ANAHTAR KELİMELER: Keman, keman konçertosu, mi minör konçerto, besteci, Felix Mendelssohn


KEYWORDS: Violin, violin concerto, e minor, composer, Felix Mendelssohn

[PDF]