Spor Kulüplerinde İletişim Yönetimi: Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Yer Alan Spor Kulüplerinin İletişim Uygulamalarina İlişkin Araştırma


Communication Management in Sport Clubs: A Research of Communication Activities of Sport Clubs in Turkish Professional Football Leagues


Yrd. Doç. Dr. Hakan KATIRCI
Doç.Dr. Ferruh UZTUĞ


ÖZET
Günümüzde futbol oyunu tüm dünyada herhangi bir ticari sektör gibi serbest pazar norm ve kurallarına tabi görülmektedir. Gelecek dönemlerde gerek yönetsel gerekse de ekonomik olarak ayakta kalabilir olmayan herhangi bir spor kulübü futbol dünyası içinde varlığını sürdürmekte güçlük çekecektir. Bu bağlamda, spor kulüpleri çağdaş işletmeciliğin başarı getiren yöntemlerini yürütmek ve kurumsal yönetimin gereklerini uygulamak konumundadırlar. Bu çalışmada amaç, kurumsal yönetim unsurlarından biri olarak kurumsal iletişim yaklaşımının Türk spor kulüplerinde uygulanma biçimlerini araştırmaktır. Elde edilen bulgular, Türk spor kulüplerinin genelde yeterli düzeyde iletişim faaliyetinde bulunmadığını ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
Nowadays football game is subjected to open market norm and rules like any commercial sector in all over the world. The sport clubs which aren’t have economic and executive orderly arrangement can’t transfer their assets to future in football world. In this context, sport clubs must execute methods which have achievement in contemporary business administration and corporate governance. The aim of this study is to investigate application methods of corporate communication approach as a corporate management component in Turkish sport clubs. The findings indicate that Turkish sport clubs were generally executing insufficient communication facilities.


ANAHTAR KELİMELER: Futbol endüstrisi, Spor kulübü, İletişim yönetimi


KEYWORDS: Football industry, Sport club, Communication management

[PDF]