Opportunities of Information & Communication Technologies For Palestinian Women: Media and Distance Education


Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Filistinli Kadınlara Sunduğu Olanaklar: Medya ve Uzaktan Öğretim


Yrd. Doç. Dr. Elif TOPRAK
Yrd. Doç. Dr. Seçil BANAR
Yrd. Doç. Dr. Berrin ÖZKANAL


ÖZET
In this paper, the sociocultural opportunities provided by the Information and Communication Technologies (ICT) for Palestinian women are dwelled on. The utilization of the ICT in education has led to the development of online distance education as a new learning environment. The aim of the paper is to elaborate and discuss the status of new communication technologies in the quest of Palestinian women via reviewing literature and evaluating statistics for the case of distance education.


ABSTRACT
Bu çalışmada, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Filistinli kadınlara sunduğu sosyokültürel olanaklar üzerinde durulmaktadır. Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması Internet üzerinden uzaktan öğretimi, yeni bir öğrenme ortamı olarak geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni iletişim teknolojilerinin Filistinli kadınların mücadelesindeki yerini, alanyazını ve istatistikleri uzaktan öğretim örneği için inceleyerek değerlendirmektir.


ANAHTAR KELİMELER: Information and communication technologies, mass communication, media, distance education, women in Palestine


KEYWORDS: Bilgi ve iletişim teknolojileri, kitle iletişimi, medya, uzaktan öğretim, Filistin’de kadın

[PDF]