20. Yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin– Kenjirō Tokutomi’nin Türkiye İzlenimleri


A Japanese Traveller in Istanbul during the Beginning of 20th Century – Kenjirō Tokutomi’s Impressions of Turkey


Yrd. Doç. Dr. Ali Volkan ERDEMİR


ÖZET
1906 yılının Haziran ayında İstanbul’da üç gün geçiren Japon yazar Kenjirō Tokutomi’nin Türkiye izlenimleri aynı yıl Junrei Kikō adıyla basılan kitapta yer alır. Bu dönemde, Japonya’da 16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın son çeyreğine kadar yalnızca Avrupalılar tarafından oluşturulmuş bir Türkiye bilgisi birikimi vardır. Avrupa’nın yüzyıllarca savaş ve rekabet içinde oldukları Türkler’i Japonya’ya kendi bakış açılarından tanıtmış olmaları şüphe götürmez. Ne var ki, Tokutomi’nin notlarındaki Türkiye gözlemleri egzotik öğeler barındırmakla birlikte, önyargı ve saptırmalardan uzak olup, dahası Türkiye ile yandaşlık duygusu sergilemektedir.


ABSTRACT
Kenjirō Tokutomi puts his impressions of Turkey regarding his 3 days visit to Istanbul into the book Junrei Kikō, which was published the same year. At the beginning of 20th century, considerable Turkish knowledge already existed in Japan. This knowledge was created from the end of 16th century till the late 19th century only by the Europeans. It is beyond doubt that the Europeans created this knowledge considering the wars and opposition with the Turks. Nevertheless; although Tokutomi’s notes include exotic subjects, they are away from prejudice and misrepresentations. Moreover, they are full with advocacy.


ANAHTAR KELİMELER: Kenjirō Tokutomi, Japonya, Japonlar’ın 20. yüzyıl başında Türkiye görüşleri, Egzotizm.


KEYWORDS: Kenjirō Tokutomi, Japan, Japanese view of Turkey during the beginning of 20th century, Exoticism.

[PDF]