Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyalağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi


Social Networking Sites as a Type of Virtual Communities – Processing as Amarketing Communication Channel


Yrd. Doç. Dr. Erkan AKAR


ÖZET
Sanal alemde “sosyalleşme” ortamları ciddi ve önemli bir potansiyel güç yaratmaktadır. Buradaki son trend, MySpace, Facebook, Twitter vb. gibi, sosyal ağ siteleridir. Sosyal ağ siteleri çok büyük bir pazar ortamıdır. Bu pazar ortamı yeni bir pazarlama iletişimi kanalı fonksiyonu görür. Bu çalışmada amaçlanan sosyal ağların satın alma kararlarını nasıl etkilediğini ve sosyal ağ sitelerinin bir pazarlama iletişimi kanalı olarak işleyişini ortaya koymaktır. Bu kapsamda bir sosyal ağ sitesinin pazarlama iletişimi kanalı olarak işleyişine ilişkin kavramsal bir model oluşturulmuştur. Sonuçta sosyal ağ sitelerindeki iletişimler kişisel tüketici alanları ve profilleri, referans grupları, etkileyiciler, bağlantılar ve konuşmalarla bir pazarlama iletişimi kanalı olarak işlemektedir.


ABSTRACT
“Socializing” environments has created an important and critical potential power in virtual world. Recent trends in this field are social networking sites such as MySpace, Facebook, Twitter etc. Social networking sites are a very huge marketing environment. This marketing environment has functioned as a new marketing communication channel. The aim of this study is to reveal how the social networks affect the decision of purchasing and the processing of social networking sites as a marketing communication channel. In this scope, a conceptual model has been formed about the processing of social networking sites as a marketing communication channel. In conclusion, the communications in social networking sites have functioned as a marketing communication channel together with personal consumer spaces and profiles, referance groups, influencers, connections and conversations.


ANAHTAR KELİMELER: Sanal topluluklar, online sosyal ağlar, sosyal ağ siteleri, pazarlama iletişimi kanalı olarak sosyal ağ siteleri


KEYWORDS: Virtual communities, online social networks, social networking sites, social networking sites as marketing communication channel

[PDF]