Türkiye GSM Piyasasında Üçüncü Dereceden Fiyat Farklılaştırması Uygulamalarının Refah ve Çıktı Üzerine Etkilerinin Analizi


The Analysis of welfare and Output Effects of Third Degree Price Discrimination in Turkish GSM Sector


Prof. Dr. Kemal Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Meltem Erdoğan


ÖZET
Eksik rekabet piyasalarında uygulanan üçüncü dereceden fiyat farklılaştırmasının etkilerini araştıran çalışmalar daha çok monopol piyasalarla ilgili olsa da, günümüzde bu tür bir fiyatlamanın etkilerinin oligopol piyasalarda da araştırıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye GSM sektöründe faaliyet gösteren firmaların öğrencilere yönelik olarak uyguladığı üçüncü derece fiyat farklılaştırmalarının etkileri ortaya konulmaya çalışmıştır. Genel olarak, öğrencilerin tabii olduğu tarifeler sonucunda konuşma sürelerinin arttığı ve daha ucuza konuştukları ve uzun dönem fiyat farklılaştırmasının faydaları olan refah ve çıktı etkisinin gerçekleştiği gözlenmiştir.


ABSTRACT
Although the studies examining effects of third degree price discrimination in incomplete markets are mostly limited to monopoly markets, recent studies heavily focused on the oligopoly markets. In this study, we try to figure out the effects of third degree price discrimination used by Turkish GSM sector towards to college students. According to findings of the study, there is a significant welfare and output effects of the long term price discrimination in GSM sector in Turkey for college students leading to paying less and speaking more.


ANAHTAR KELİMELER: Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması, oligopol piyasalar, refah, çıktı


KEYWORDS: Third degree price discrimation, oligopol markets, welfare, output

[PDF]