Pride and Anger: Orhan Pamuk’s Nobel Prize and Discourses of Nationalism


Gurur ve Öfke: Orhan Pamuk’un Nobel Ödülü ve Milliyetçilik Söylemleri


Assist. Prof. Dr. Emre GÖKALP


ÖZET
This study argues that Orhan Pamuk’s Nobel Prize case provides fertile ground to understand the content of Turkish nationalist discourses from moderate to fanatic/radical. This paper also asserts that Turkish news media contributes both to the feelings of otherness and/or feelings of common identification with Orhan Pamuk through different nationalisms at the same time. This study, in which the representations of the Pamuk case were examined in Turkish press, looks at the way in which discursive strategies are employed to self-glorify Turkness and to construct the forms of otherness.


ABSTRACT
Bu çalışma Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat ödülü örnek olayının -en ılımlısından/makulünden en fanatiğine/radikaline- Türk milliyetçiliği söylemlerini anlamada çok verimli bir zemin oluşturduğunu ileri sürmektedir. Türkiye’de haber medyasının, farklı milliyetçilik söylemleri aracılığıyla, Orhan Pamuk’la hem özdeşleşmeyi hem de onu ötekileştirmeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Pamuk’un Nobel ödülü’nün Türk basınındaki temsillerini irdeleyen bu çalışmada hem farklı ötekilik biçimlerini inşa edici hem de Türklüğü yüceltici söylemsel stratejilerin ne şekilde kullanıldığı ortaya konulmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Orhan Pamuk, Nobel Prize, Nationalism, National Identity, Media


KEYWORDS: Orhan Pamuk, Nobel Ödülü, Milliyetçilik, Milli Kimlik, Medya

[PDF]