Yatırım Stili Karşılaştırması: Türkiye’de İşlem Gören Hisse Ağırlıklı Fonlar Üzerine Bir Uygulama


Comparison of Investment Style: An Application on Share Weighted Funds Trading in Turkey


Prof. Dr. Turhan KORKMAZ
Öğr. Grv. Hasan UYGURTÜRK


ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de işlem gören hisse ağırlıklı fonların Aralık 2006’dan Aralık 2009’a kadar olan dönem boyunca sergilediği yatırım stili ve yatırım stilindeki değişimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yatırım fonlarının içeriklerinin hisse senedi endeksleri ve risksiz yatırım araçları bağlamında belirlenmesi gerçekleştirilerek, ilgili içeriklerin zaman içindeki dalgalanmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna bağlı olarak W. F. Sharpe tarafından 1992 yılında geliştirilen stil analizi yöntemi hem genel hem de analiz dönemindeki 3 yıllık süreçte her ay için dönemsel olarak uygulanmış, ulaşılan sonuçlar yorumlanarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda hisse senedi emeklilik yatırım fon grubunun portföyünde mali endeksi oluşturan hisse senetlerine, diğer hisse senedi endekslerini oluşturan hisse senetlerinden daha fazla yer verildiği, A tipi hisse senedi yatırım fonlarında ise benzer bir durumun olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte fon yöneticilerinin hisse ağırlıklı emeklilik ve menkul kıymet yatırım fonlarının her ikisi içinde analiz döneminde riski olabildiğince azaltacak bir yatırım stratejisi izlediği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The investment style and the change of the investment style of the share weighted funds trading in Turkey for the period December 2006 to December 2009 are aimed to be determined, by this study. Thus the contents of the investment funds are carried out in the context of share indexes and risk-free investment vehicles. The fluctuation of the concerned contents in time is aimed to be displayed. Accordingly, the style analysis method, developed by W. F. Sharpe in 1992, is periodically applied for the each month of the 3 years both for the general and the analysis periods and findings are compared. As a result of the study, in the portfolio of the pension funds share group, the shares that form the financial index is standing in the forefront rather than the shares that form the share indexes, and it is ascertained that in A type investment funds there is no such condition. Nonetheless, it is concluded that the fund managers follow an investment strategy, which reduces the risk in the analysis period for both share weighted pension funds and the security funds.


ANAHTAR KELİMELER: Stil analizi, hisse ağırlıklı yatırım fonları, varlık sınıfı faktör modeli


KEYWORDS: Style analysis, share weighted investment funds, asset class factor model

[PDF]