The Effects of Business Magazine Recommendations on the Stock Prices in Turkey: Case of Para


Türkiye’de Ekonomi Dergilerinde Yer Alan Tavsiyelerin Hisse Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Para Örneği


Dr. Kemal Eyüboğlu
Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut


ÖZET
The paper examines the effects of business magazines recommendations on the stock returns. For this purpose, it is analyzed whether investors can gain abnormal returns from the “buy” recommendations given by the weekly magazine “Para” cover the period February 2006-December 2012. The findings show that recommendations cannot help investors to earn abnormal returns from stocks. The reason of this might be the low circulation of business magazines in Turkey. In addition, it is determined that recommended stock performances are only 1.2% higher than the BIST-100 index performance in the long term.


ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı ekonomi dergilerinde yer alan tavsiyelerin hisse senetleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Şubat 2006-Aralık 2012 dönemi için Para Dergisi’nde yer alan “al” tavsiyelerinin yatırımcıların aşırı getiriler elde etmesine yardımcı olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgular dergide yer alan tavsiyelerin yatırımcıların herhangi bir aşırı getiri elde etmesine yardımcı olmadığını göstermiştir. Bu durumun dergi tirajlarının Türkiye’de çok düşük seviyelerde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlaveten uzun dönemde tavsiye edilen hisse senetleri performansının BIST-100 endeks performansına göre %1,2 daha iyi olduğu tespit edilmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Abnormal return, stock recommendation, BIST, business magazine, event study


KEYWORDS: Aşırı Getiri, Hisse Tavsiyesi, Bist, Ekonomi Dergiciliği, Olay Çalışması

[PDF]