Hakkımızda


Sahibi: Anadolu Üniversitesi adına  Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Editör: Prof. Dr. Emel ŞIKLAR
Yrd.Editör
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU
Yrd. Doç. Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU
Yayın Yönetmeni (Sorumlu Müdür): Tuman AÇIKGÖZ
Dizgi: Gülgün BULUT
Görsel & Kapak Tasarım: Öğr. Grv. M. Emin ARSLAN
   

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) yayın hayatına 2001’de yılda iki sayı ile başlamıştır. 2012 itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan uluslararası hakemli statüsünde bir dergidir. Bunun yanında; Econlit, Ebscohost, Academic Search Complete gibi uluslararası indekslerde de yer almaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe olup, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış “araştırma makalesi”, “derleme”, “editöre mektup” ve “kitap yorumları” türünden metinleri, yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul eder. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

AÜSBD hem basılı hem de online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci elektronik ortamda çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Dergimiz iktisat, işletme, maliye, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, iletişim bilimleri, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim alanlarındaki bilimsel eserleri yayınlar.