Özel Sayı (Kasım), 2016


Doç. Dr. Feriştah Alanyalı
Efes’te Kourotrophos Tanrıçaların İzinde


Dr. M. Onur Arun
Yapabilirlikler Yaklaşımı ve Değerli Yapabilirliklerin Tanımlanması Sorunsalı Yanlış Bilinç Mi, Yapısal Eşitsizlikler Mi?


Dr. Fatma Özüdoğru & Doç. Dr. Oktay Cem Adıgüzel
Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modeli


Doç. Dr. İsmet Göçer & Arş. Grv. Cemaleddin Gerede
Cari Açık-Ekonomik Büyüme-Enflasyon ve İşsizlik Açmazında Türkiye: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz


Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari & Prof.Dr. İlyas Şıklar
Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahmini


Prof. Dr. Cüneyt Koyuncu, Prof. Dr. Rasim Yılmaz & Asst. Prof. Dr. Mustafa Ünver
Does ICT Penetration Enhance Tax Revenue?: Panel Evidence


Dr. Sibel Hoştut
İtibarlı Şirketlerin İşgücü ve İnsana Yakışır İş Uygulamaları


Assoc. Prof. Dr. Rüçhan Gökdağ
Barber-Client Communication: What They Talk and What Secret They Share in Barber Armchairs!


Öğr. Grv. Esma Acayıp & Yrd. Doç. Dr. Fatma Çakır
Gıda Sektöründeki Franchise İşletmelerindeki Satış Geliştirme Çabalarının, Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Aydın İlinde Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Canol Kandemir
Muhasebenin Ekonomi Politiği: İç Dinamikler


Yrd. Doç. Dr. Emre Sezici & Yrd. Doç. Dr. Hakan Kara
İş Etiğine İlişkin Tutumlar ve Başlıca Felsefi Kategorileri Özelinde Yönetici-Çalışan Algısı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Doç. Dr. Aşkın Özdağoğlu
Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisini Oluşturan Faktörlerin Simülasyon Programı ile Analizi


Yasemin Merzifonluoğlu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Orta ve Uzun Vadeli Elektrik Tüketim Tahmin Modelleri


Prof. Dr. Veysel Yılmaz & Arş. Grv. Murat Doğan
Planlanmış Davranış Teorisi Kullanılarak Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geri Dönüşüm Davranışlarının Araştırılması


Arş. Grv. Miray Baybars
Nöropazarlama Araştırmalarının Sosyal Bilim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Burak Özdoğan & Prof. Dr. Semra Öncü
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması


Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mustafa Tuncer Çalışkan & Arş.Grv. Devran Deniz
BİST’te İşlem Gören Spor Kulüplerinin Futbol Maçlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi


Öğr. Grv. Dr. Mehmet Nuri İnel & Prof. Dr. Hakan Yıldırım
Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi


Doç. Dr. Metin Coşkun
Türkiye ile Aynı Kredi Notuna Sahip Ülkelerin Makro Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Hakan Arslaner & Arş. Grv. Sercan Yavan
6360 Sayılı Kanunun Getirmiş Olduğu Yerel Kamusal Hizmet Sunum Farklılıkları


Dr. Servet Akyol
Neoliberalizm Tartışmalarına Maliye Politikası Çerçevesinden Bir Bakış


Arş. Grv. Cansu Tekin
Thirdspace Kavramı Çerçevesinde LGBTİ Hareketine Kısa Bir Bakış


Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Öğr. Grv. Bülent Batmaz, Prof. Dr. Deniz Taşcı, Öğr. Grv. Feyzan Şenbayram, Okt. M. Bektaş Tuncer, Öğr. Grv. Deniz Akalın, Öğr. Grv. Ahmet Ş. Erkoçak, Öğr. Grv. Muharrem Feratan & Arş. Grv. Mustafa Uluyol
Tarihi ve Kültürel Değerlerin Dans Yoluyla Topluma Aktarımına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi: Eskişehir’in Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Anlatımında “TYMBRİS’İN DANSI”


Arş. Grv. Ezgi Atik & Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak
İş Yükü Algısı ve İş Yükünün İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı: Eskişehir’de Otel İşletmeleri Örneği