9 (2), 2009


Doç. Dr. Veysel YILMAZ, Arş. Grv.Dr. H.Eray ÇELİK & Ceren YAĞIZER
Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması


Yrd. Doç. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
20. Yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin– Kenjirō Tokutomi’nin Türkiye İzlenimleri


Yrd. Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK
Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Küçük Meta Üretimi


Arş.Grv. Mehmet Can ŞAHİN
Yeni Binyılın Öğrencileri’nin Özellikleri


Yrd. Doç. Dr. İsmail BOYACI
An Der Schwelle Zwischen Orient Und Okzident


Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
Öğretmen Adaylarının Kişilerarası İlişkileri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki


Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN & Özlem KOR
Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Tüketici Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma


Prof. Dr. Sezer KORKMAZ, Arş. Grv. Ayşegül ERMEÇ & Arş. Grv. Nilüfer YÜCEDAĞ
İşletmelerin Yenilikçi Kabiliyetleri ve İhracat Performanslarına Etkileri


Arş.Grv. Serkan KILIÇ
Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Bursa İlindeki Perakende Gıda İşletmeleri Üzerinde Bir Alan Araştırması


Öğr. Grv. Erol MUZIR & Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR
The Accuracy of Financial Distress Prediction Models in Turkey: A Comparative Investigation with Simple Model Proposals


Yrd. Doç. Dr. C. Hakan ÇUHADAR
Türkiye’de Ulusalcılığın Değişmeyen Simgesi: Onuncu Yıl Marşı