9 (1), 2009


Yrd. Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN
Sanat Galerilerinin Sergi Salonunda Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutları


Yrd. Doç. Dr. Murat ERTUĞRUL
Finansal Performans Ölçümünde Dönüşümlerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Arman Aziz KARAGÜL & Yrd.Doç.Dr. Bilge Kağan ÖZDEMİR
Mali Oranlar Aracılığıyla Finansal Kırılganlığın Tekstil Sektöründeki Etkilerinin Analizi: 1992-2003 Analizi


Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU & Alper YAZICI
The Effects of Basel II Criteria on the Financing of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs): A Survey about the SMEs Operating in the Textile Sector in Bursa


Doç. Dr. Muharrem AFŞAR
Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi


Yrd. Doç. Dr. Burhan DOĞAN
Türkiye’de Para Politikalarının Etkinliği Açısından Likidite Etkisinin Ölçülmesi


Yrd. Doç. Dr. Bilge Kağan ÖZDEMİR
Banking Sector Stability During The Process of Euro Adoption


Yrd. Doç. Dr. Elif TOPRAK, Yrd. Doç. Dr. Seçil BANAR & Yrd. Doç. Dr. Berrin ÖZKANAL
Opportunities of Information & Communication Technologies For Palestinian Women: Media and Distance Education


Yrd. Doç. Dr. Hakan KATIRCI & Doç.Dr. Ferruh UZTUĞ
Spor Kulüplerinde İletişim Yönetimi: Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Yer Alan Spor Kulüplerinin İletişim Uygulamalarina İlişkin Araştırma


Gökçe BECİT, Yrd. Doç. Dr. A.Aşkım KURT & Yrd.Doç.Dr. Işıl KABAKÇI
Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZEN, Yrd.Doç.Dr. Yasemin ERGENEKON & Yrd.Doç.Dr. E.Sema BATU
Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulama Okulları ve Uygulama Sınıf Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri


Öğr. Grv. Dr. A. Oğuz ALP
A Group of Late Roman Pottery from Harabebezikan Mound in Upper Euphrates (Turkey)


Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP
Malatya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bizans Anonim Follisleri


Doç. Gülen EGE
Felix Mendelssohn’un Op.64 Mi Minör Keman Konçertosunun Müzisyenler ve Dinleyiciler Tarafından Tercih Edilmesinin Nedenleri


Yrd. Doç. Dr. Belgin AYDIN, Fatih BAYRAM, Betül CANIDAR, Gülhan ÇETİN, Onur ERGÜNAY, Zeynep ÖZDEM & Bilgin TUNÇ
Views of English Language Teachers on the Affective Domain of Language Teaching in Turkey