8 (2), 2008


Yrd. Doç. Dr. Tulin URAL
Değer Temelli Fiyatlama: Ürünün Tüketici Değer Algısına Göre Fiyatlanması


Yrd. Doç. Dr. Abdullah OKUMUfi & Adnan DUYGUN
Egitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Ögrenci Memnuniyeti Arasındaki Iliski


Prof.Dr. Meryem AKO⁄LAN KOZAK & Dr. Hatice NERGİS GÜÇLÜ
Turizm Isletmelerinde Duygusal Çaba Faktörlerinin Ise Alma Sürecinde Kullanılması Üzerine Bir Arastırma


Dr. Erkan ÖZDEM‹R & Prof. Dr. Tuncer TOKOL
Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri


Dr. Aytül Ayfle ÖZDEM‹R
Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma Ilişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması


Yrd. Doç. Dr. Tanses GÜLSOY
Reklam Veren Reklam Ajansından Niye Ayrılır? Türkiye’nin En Büyük Reklam Verenleriyle Anket Çalışması


Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİK & Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞARAN
Bireysel Müşteriler Tarafından Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi


Yrd. Doç. Dr. Ayla YAZICI
Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet


Ö¤r.Grv. Bahattin HAMARAT & Yrd.Doç.Dr. Ekrem TUFAN
Is the Turkish Tourism Sector Index Efficient?


Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ, Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ & Doç.Dr. Sami TABAN
Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki Ilişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006


Arş.Grv. Kerem KILIÇER
Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler


Prof.Dr. Şefik YAŞAR & Öğr.Grv. Şengül S. ANAGÜN
Ilkögretim Besinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısmaları


Yrd. Doç. Dr. Mesut KURULGAN & Ö¤r. Grv. G. Serap ÇEKEROL
Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Arastırma


Yrd. Doç. Dr. Berna ÜSTÜN & Yrd.Doç.Dr. Osman TUTAL
Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler ve Bu Degisimlerin Alisveris Mekânlarına Etkisinin Eskisehir Örneginde Irdelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Nuray TOKGÖZ & Arş.Grv.Hakan YILMAZ
Örgütsel Sinisizm: Eskisehir ve Alanya’daki Otel Isletmelerinde Bir Uygulama