8 (1), 2008


Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KOŞAN
The Development Opportunities and Tourism Potentials of the Çoruh Valley-Erzurum Axis


Yrd. Doç. Dr. Zerrin AŞAN, Prof. Dr. Öztaş AYHAN, Öğr. Grv. Levent TERLEMEZ & Öğr. Grv. Sevil ŞENTÜRK
İki Farklı Yanıtlayıcı Grubun Web’e Dayalı Anket Çalışmasıyla Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Fikret ÇANKAYA & Arş. Grv. Zuhal ÇİLİNGİR
Hizmet Sadakatinin Gelistirilmesinde Bir Fayda Maliyet Yaklaşımı: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Mahmut ATLAS
Çok Amaçlı Programlama Çözüm Tekniklerinin Sınıflandırılması


Prof. Dr. İnan ÖZALP, Doç. Dr. H. Zümrüt TONUS & Arş. Grv. Muammer SARIKAYA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma


Öğr. Gör. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ
Türk Özel Emeklilik Fonlarının Risk Odaklı Yönetim Performansı: 2004-2006 Dönemine İlişkin Bir Analiz


Yrd. Doç. Dr. C. Cüneyt ARSLANTAŞ & Arş. Grv. Meral DURSUN
Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkilesim Adaletinin Dolaylı Rolü


Yrd. Doç. Dr. Hikmet ULUSAN
Değerleme Esasları ve Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri Açısından Incelenmesi


Dr. Mehmet E. ERYILMAZ
Örgüt Itibarı Kavramı ve Yönetimi ile İlgili Bazı Sorunlar


Arş. Gör. Hakan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Medet YOLAL
Film Turizmi: Destinasyonların Pazarlanmasında Filmlerin Rolü


Yrd. Doç. Dr. Nuray GİRGİNER, Yrd. Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK & Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Arastırma


Yrd.Doç.Dr. Zeynep ERD‹NÇ
İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi


Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR
Türkiye’de Konut Fiyatlari ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması


Prof. Dr. Kemal YILDIRIM & Ö¤r. Gör. Dr. Günsel DOĞ⁄RUL
“Çalışmak ya da Çalışmamak”: Türkiye’de Kentsel Alanlarda Yaşayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri


Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖNCÜ
Death in the Novel “Die Steinesammlerin” of Gert Heidenreich


Doç. Dr. Semahat Işıl AÇIKALIN
What about Gender Based Pseudonyms in Blogs?


Yrd. Doç. Dr. A. Figen ERSOY & Yrd. Doç. Dr. Erdo¤an KAYA
Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına (2004) İlişkin Yaklaşımları


Arfl. Gör. Özgür YILDIRIM
Vygotsky’s Sociocultural Theory and Dynamic Assessment in Language Learning


Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR, Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON & Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL
Zihin Özürlü Bir Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Toplama ve Çıkarma Öğretimi


Arfl.Gör.Dr. Fatih BAYRAM
Gazete Okurlarının Okumamotivasyonları ve Doyumları Üzerine Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması