19 (2), 2019


Araş. Gör. Dr. Gülsüm Akarsu & Dr. Öğr. Üyesi Nebile Korucu Gümüşoğlu
What are the Main Determinants of Renewable Energy Consumption? A Panel Threshold Regression Approach


Dr. Öğr. Üyesi Aynur Yıldırım & Dr. Öğr. Üyesi Gonca Akgün Güngör
Açık Ekonomilerde Gelir Düzeyi, Kurumsal Faktörler ve Çalışma Tercihleri (Boş Zaman) İlişkisi: Küresel Bütünleşme Çalışma Yükümlülüğünü Azaltıyor mu?


Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Emrah Yıldırım & Arş. Gör. Sami Özcan
Türkiye’de Mahalli İdareler Seçimleri Oy Oranlarının Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi


Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Candan
Bütünleşik Bulanık AHP-VIKOR Yaklaşımıyla Demiryolu Yük Taşımacılığı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi


Ece Bayramoğlu, Kübra Tuğçe Özata, Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna & Prof. Dr. F. Müge Arslan
E-Atmosferin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Keyfinin Aracılık Rolü: Tüketicilerin Atmosfer Duyarlılıklarına Göre Bir Karşılaştıma


Dr. Öğr. Üyesi Fatma Davarcıoğlu Özaktaş
Yasal Düzenlemelerin Borsa İstanbul’da Sektörel Etkisi: Sigorta Sektörü Örneği


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çankaya & Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ebru Çiftçi
Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarında Duygusal Zekanın Etkisi: Çorum İlinde Bir Uygulama


Gül Şener, Eda Öztürk & H. Kemal Suher
Nüfuzumu Kullanırken Ben: Türkiye’deki Moda Instabloggerlarının Ürün Yerleştirme Uygulamaları Üzerine bir İçerik Analizi


Doç. Dr. Fuat Man & Arş. Gör. Canan Yılmaz
Nesnel Bilgi Mi, İnşa Olarak Bilgi Mi?: Küresel Yaşlanma, Eğitim-Geliştirme İlişkisi Üzerine Bir Tartışma


Dr.Öğr. Üyesi Evren İpek & Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz Kızılgöl
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadının İşgücüne Katılımına İlişkin Mikroekonometrik Analiz: Türkiye


Arş.Gör. Gamze Alp
Otel Çalışanlarının Stres ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi


Doç. Dr. Serkan Öztürk & Sezen Altay
Propagandanın Filmi: Yeşil Bereliler


Şakir Güler & Murat Sezgin
Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)


Seda Yıldız & Derya Gültekin-Karakaş
Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğinin Farklı Yüzleri


Dr. Öğr. Üyesi Taner Sekmen & Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah Topuz
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Eşik Değer Analizi


Dr. Ender Sevinç
Nanoteknoloji İnovasyon Sistemi: Türkiye Tekstil Sektörü Örneği


Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tümtürk
Foreign Exchange Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from Turkey


Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Bilir
Neoklasik İktisat: Anaakım mı, Ortodoks mu?


Assoc. Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz & Prof. Dr. Fikret Er
Coping with Work-Family Conflict, Integrating Satisfaction of Basic Psychological Needs: A Case Study in Eskişehir/Turkey


Fatma Çakmak & Yasemin Bilişli
İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak


Dr. Öğr. Üyesi Ozan Büyükyılmaz
Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki


Dr. Öğr. Üyesi Polat CAN
Statü Tüketiminin Fiyat Duyarlılığına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


Dr. Öğretim Üyesi Özlem Dündar & Prof. Dr. C. Yenal Kesbiç
Türkiye’de Malvarlığına Karşı İşlenen Suçların Mekansal Bağımlılığı


Caner Çakı
Mao Zedong'un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi


Emin Baki Adaş
Türkiye’de Sosyoloji Bölümleri Arasında İstihdam Örüntüleri: Sosyal Ağ Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme


Arş. Gör. Birol Yetim & Doç. Dr. Gülsün Erigüç
Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme


Assoc. Dr. Hakan Cavlak
Political Economy of the EU Competition Policy


Pınar Serdar Dinçer
Kitap Tanıtımı