19 (1), 2019


.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim
Liberal Temelde Kurumsallaşan Türkiye-Latin Amerika İlişkileri


Şenay Sabah
Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri ve Narsisizm Kapsamında Değerlendirilmesi


Arş. Gör. Remzi Gök
Dynamic Wavelet-Based Causal Relationship between Equity Returns and Aggregate Economic Activity in G7 and E7 Countries


Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yavuz Görkem
Teknolojik Belirleyicilik, Minimal Etki ve Bilişsel Çelişki Kuramları Bağlamında Gerçek Ötesi Kavramı


Asiye Tütüncü & Prof. Dr. Hilmi Zengin
Telafi ve Etkinlik Hipotezlerinin MINT Ülkeleri için Geçerliliğinin İncelenmesi


Dr. Öğr. Üyesi Ali Konak & Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Kesgingöz
2008 Küresel Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Seçilmiş Avrasya Ekonomilerinin Türkiye ile Olan Dış Ticareti’nin Panel Veri Yöntemi ile Analizi


Dr. Lecturer Şenay Saraç & Res. Asst. Aykut Yağlıkara
The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey


Assist. Prof. Dr. Dicle Özdemir
Transformational Growth within the Monetary Circuit


Bahar Baysal Kar & Mikail Kar
Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: BRICS Ekonomileri İçin Dinamik Heterojen Bir Yaklaşım


Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yalçın
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi


Dr. Öğr. Üyesi Erol Karaca
Sendikaya Bağlılık Ölçeği Test ve Madde Puanlarının Madde Tepki Kuramına Dayalı Aşamalı Tepki Modeli ile İncelenmesi


Dr. Hamit Erdal & Dr. Ögr. Üyesi Selçuk Korucuk
İlaç Lojistiği Kapsamında Lojistik Kriterlerin Dematel Yöntemi ile Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği