18 (4), 2018


Okt. Murat Polat
Akademisyenlerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) Geçerliğiyle İlgili Tutumlarının Belirlenmesi


Dr. Öğr. Grv. Merve Gerçek
Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Prof. Dr. Mine Oyman & Serhat Özer
Bir Gerilla Pazarlama Uygulaması Olarak Ambient Reklamcılık (Ortam Reklamcılığı): Basılı Dergi Reklamı ile Ambient Reklamın Etkililik Açısından Karşılaştırılması


Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
Portföy Yönetiminde Bayesci Yaklaşımlar: BIST30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama


Dr. Çiğdem Baskıcı & Prof.Dr. Yavuz Ercil
Transformation of Entrepreneur’s Passion to Organizational Culture


Basil Okoth
The Leadership Competencies of Prof. Yılmaz Büyükerşen as the Chancellor of Anadolu University


Dr. Zeynep Şahin & Prof. Dr. Fikret Çankaya
KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye Örneği


Dr. Şeniz Özhan & Dr. Öğr. Üyesi Duygu Talih Akkaya
Kişilik Özelliklerinin Kompülsif Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkisi


Dr. Sinem Eyüboğlu & Dr. Kemal Eyüboğlu
Enflasyon Oranı ile Borsa İstanbul Sektör Endeks Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Hilal Gündoğan & Mustafa Akal
Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımıyla Öngörülebilirliği: Türkiye Örneği


Araş. Gör. Dr. Filiz Erataş Sönmez & Araş. Gör. Dr. Yağmur Sağlam
Finansal Gelişme ve Ticari Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Dönüşüm Ekonomileri Örneği


Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu, Doç. Dr. Şenay Açıkgöz & Dr. Öğr. Üyesi Gaye Karpat Çatalbaş
Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye’nin Almanya ile Mal Ticareti Üzerine Etkileri


Dr. Öğr. Üyesi Recep Ulucak
Çevre Kalitesi Açısından Yakınsama Hipotezine Yeni Bir Bakış: Ekolojik Ayak İzi ve Kulüp Yakınsamaya Dayalı Ampirik Bir Analiz


Prof. Dr. Işıl M. Pekdemir, Res. Asst. Selçuk Yeke & Asst. Prof. Dr. Murat Yaşlıoğlu
An Investigation of Attitudes of Employees From Different Age Groups (Generations) Towards Fun At Work, Experienced Fun At Workplace, Job Satisfaction, and Turnover Intention