17 (3), 2107


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu, Prof. Dr. Rasim Yılmaz & Assoc. Prof. Dr. Selim Yıldırım
The Effect of Information and Communication Technologies Penetration on Banking Intermediation Efficiency: Panel Study


Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdinç
Türkiye’de Şeker Sanayinin Gelişimi ve Şeker Sanayinde İzlenen Politikalar


Arş. Grv. Dr. Ömer Akkuş
Ekonomik Politika Belirsizliği ve Politik İstikrarsızlığın Büyüme Üzerindeki Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Hasan İslatince
Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi (1988-2016)


Arş. Grv. Dr. Seher Gülşah Topuz & Prof. Dr. Kemal Yıldırım
Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi


Assoc. Prof. Dr. Boran Toker & Asst. Prof. Dr. Sedat Çelik
Job Embeddedness Among Hospitality Industry Employees: An Empirical Study in Alanya


Hakan Sevgin & Yrd. Doç. Dr. Nilsen Kundakcı
TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Avrupa Birliği’ne Üye Olan Ülkelerin ve Türkiye’nin Ekonomik Göstergelere Göre Sıralanması


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özçalıcı
Hisse Senedi Fiyat Tahmininde Genetik Algoritma ile Değişken Seçimi


Yrd. Doç. Dr. Esra Zeynel & Prof. Dr. İlker H. Çarıkçı
Akademiyenlerin Mesleki Motivasyon Algı Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı


Dr. Ekin Erdem
Türk Siyasal Düşüncesinde 58 Kuşağı: Progresivist (İlerlemeci) Aydınlar


Yrd. Doç. Dr. Mete Dibo & Doç. Dr. Deniz Aytaç
Çin’de Büyüme ve Kalkınma: Binyıl Kalkınma Hedefleri Kapsamında Bir Değerlendirme


Yrd. Doç. Dr. Marella Bodur Ün & Uzm. Anış Paydak
Küreselleşen Dünyada Düzensiz Göç ve Türkiye: Adana İli Yabancılar Misafirhanesi Çalışması