17 (2), 2017


Assoc. Prof. Dr. F. Hülya Özcan
Adjectives in the Acquisition of Turkish: A Developmental Profile


Okt. Ayşe Taşkıran & Assoc. Prof. Dr. Belgin Aydın
EFL Learners’ Causal Attributions and Dimensionality Styles for Perceived Success and Failure


Yrd. Doç. Dr. Zelal Beyaz & Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş
Doğal Kaynaklar Temelinde İç Çatışmaların Ekonomik Teorisi


Doç. Dr. Sabri Azgün
Orta Asya Türk Ülkeleri ve Türkiye’de Zamanlararası Dış Bütçe Kısıtının Ekonometrik Analizi


Prof. Dr. Cüneyt Koyuncu & Tufan Sarıtaş
Analysis of Globalization and Economic Growth for Turkey with ARDL Model


Şenay Sabah
Pırlantam Olmadan Asla: Kadınların Bireysel Kimlik ve Pırlanta Evlilik Yüzüğü İlişkileri


Doç. Dr. Nurullah Uçkun
Hastane İşletmeciliğinde Etkin Stok Yönetimi Eskişehir İli İlaç Stokları Uygulaması


Öğr. Grv. Dr. Muhterem Şebnem Ensari & Öğr. Grv. Dr. Melisa Erdilek Karabay
Türkiye’de KOBİ’lerin Şebeke Organizasyonlara Katılma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma


Doç. Dr. Fatih Temizel & Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu
Web Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Analiz


Ali Can
Sivil Toplum ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü: Dini Aktörlerin Çözüm Sürecindeki Rolü


Doç. Dr. Fatime Güneş
‘Görsel Sosyoloji’ Üzerinden Mevsimlik Tarım İşçiliğini Anlamak: Eskişehir Alpu Örneği


Arş. Gör. Pakize Çoban Karabulut
Ege Bölgesi’nde Dokumacılık: İkinci Dünya Savaşı Süreci