17 (1), 2017


Yrd. Doç. Dr. Soner Doğan & Osman Koçak
Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Motivasyonuna İlişkin Algı ve Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Mümin Köktaş
Aydınlanma, Hristiyanlık ve Deizm


Yrd. Doç. Dr. Canatay Hacıköylü
Damga Vergisinin Vergi Sistematiği İçindeki Yeri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Prof. Dr. Hüseyin Dağlı & Asst. Prof. Dr. Uğur Sevim
The Effect of Oil Prices on the Investments of Turkish Manufacturing Firms


Dr. Kemal Eyüboğlu & Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut
The Effects of Business Magazine Recommendations on the Stock Prices in Turkey: Case of Para


Yrd. Doç. Dr. Altan Ayan
Yalnızlık ve Utangaçlık Düzeyinin Özyeterlik ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi


Arş. Grv. Dr. Burcu Şefika Doğrul & Prof. Dr. Senem Besler
Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Profilden Sapma Yaklaşımı


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu, Prof. Dr. Rasim Yılmaz & Assoc. Prof. Dr. Selim Yıldırım
Internet Penetration and Productivity: A Panel Study


Doç. Dr. Ethem Esen & Doç. Dr. Erkan Özata
Turizmin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliğinin ARDL Modeli ile Analizi


Doç. Dr. Mizrap Polat
Yunus Emre Düşüncesinde Bir Eğitim Modeli Olarak “İnsân-ı Kâmil”: Konuya Öğretim Programlarının Kültürel ve Felsefi Temelleri Bağlamında Bir Yaklaşım


Arş. Grv. Dr. Abdulkadir Karadeniz & Prof. Dr. Ercan Akpınar
İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi


Yrd. Doç. Dr. Temmuz Gönç
Neoliberal Politikaların Küresel Düzeyde Sağlık Üzerindeki Etkileri