16 (1), 2016


Yrd. Doç. Dr. Sedat Kanadlı & Doç. Dr. Birsen Bağçeci
Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri: Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu


Birol Demirbaş & Doç. Dr. Gürkan Haşit
İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. İsrafil Zor, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt & Öğr. Grv. Sezer Öksüz
Asimetrik Bilgi Düzeyinin Fiyat-Hacim İlişkisi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği


Yrd. Doç. Dr. Emel Yücel
İmalat Sanayi Firmalarının Nakit Tutma Dinamikleri


Yrd. Doç. Dr. Aşır Özbek
Tedarikçi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması


Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi
Tamamlayıcı Medya mı yoksa Medya Yer Değişikliği mi?: Gündelik Haber Edinmede Gençler Arasında Dijital ve Geleneksel Medyanın Kullanımı Üzerine Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şengür & Prof. Dr. Sami Taban
Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Türkiye’de Hanehalkı Gelir Türünün Tasarruflar Üzerindeki Etkisi


Asst. Prof. Dr. Salih Türedi
Ar&Ge Harcamaları, Patent Başvuruları ve Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri İçin Bir Dinamik Panel Nedensellik Analizi


Asst. Prof. Dr. Nurgün Topallı & Prof. Dr. Abdülkadir Buluş
The Rebound Effect: Empirical Evidence from Turkey


Assoc. Prof. Dr. Hülya Bakırtaş
Tutumluluk, Materyalizm ve Tüketicilerin Benzersizlik İhtiyacı Arasındaki İlişki


Prof. Dr. Nihat Işık & Arş. Grv. Efe Can Kılınç
İnovasyon-Temelli Ekonomi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Uygulama


Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Acar & Prof. Dr. Nimet Uray
Websiteleri Firmalara Ne Kazandırabilir? Websitesi Kalitesi, Tüketici-Odaklı Marka Değeri ve Satınalma Eğilimi Arasındaki İlişki