15 (4), 2015


Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Prof. Dr. Erdoğan Boz & Songül İlbaş
Geolinguistics: A Case of Balkan Immigrant Dialect Maps in Eskişehir


Prof. Dr. Mehmet Gültekin
Yabancı Uyruklu Öğretmen Adaylarının Türkiye’deki Eğitimlerine Yönelik Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Örneği


Öğr. Grv. Dr. Tolga Yılmaz & Prof. Dr. Özlem Er
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde Sürdürülebilir Tasarım Eğitimine Yönelik Öğretim Yaklaşımları ve Proje Dersleri İçin Uygulama Önerileri


Asst. Prof. Dr. Özgür Oğuz & Asst. Prof. Dr. Joanna Prystrom
Dünyadaki En Yenilikçi ve Rekabetçi Ekonomiler Örneğinde Yenilikçiliğin ve Rekabetçiliğin Belirleyicisi Olarak Beşeri Sermayenin Kalitesi. Uluslararası Arenada Türk Ekonomisinin Yeri.


Yrd. Doç. Dr. Özlem Ayvaz Kızılgöl & Arş. Grv. Dr. Evren İpek
Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki


Doç. Dr. Erkan Aktaş, Doç. Dr. Metin Altıok & Arş. Grv. Mehmet Songur
Farklı Ülkelerdeki Tarımsal Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi


Doç. Dr. Rana Eşkinat
Sosyal Sermayenin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi


Doç. Dr. Selim Yıldırım, Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul & Prof. Dr. Uğur Soytaş
Türkiye’de Aylık İstihdam Serisinin Durağanlığı: Geleneksel, Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Test Uygulamaları


Öğr. Grv. Dr. Gözde Yeşilaydın & Arş. Grv. Gamze Bayın
Türkiye’de Örgütsel Sessizlik ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Literatür İncelemesi


Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihan Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Selma Çetinaslan Arıkan
İş-Aile Çatışmasının Öteki Yüzü: İş Aile Zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmelliyetçilik, Yaşam Doyumu Değişkenleri ile Etkileşimi


Doç. Dr. Adalet Hazar & Yrd. Doç. Dr. Sedat Yenice
Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi – Türkiye Örneği


Harun Çakır & Doç. Dr. Soner Akkoç
İlk Halka Arzların Kısa Dönem Fiyat Performansları: Borsa İstanbul’da Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama