15 (3), 2015


Serkan Karabacak
Türk Kurumsal Yönetim Yapısı Düzleminde Finansal Okuryazarlığın Şirket Yönetim Kurulları İş Süreçlerindeki Rolü


Doç. Dr. Engin Aslanargun & Burcu Özakça
Akademik Başarıları Yüksek Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Ailelerinin Katkıda Bulunma Biçimleri


Yrd. Doç. Dr. Kağan Kaya
Hapgood: Evrenin ve Bireyin Bilinmezleri


Prof. Dr. Metin Toprak & Assoc. Prof. Dr. Yüksel Bayraktar
Türkiye Ekonomisinin Rekabetçilik Düzeyi: Ortalama İnsan Tuzağı


Yrd. Doç. Dr. Özge Korkmaz & Prof. Dr. Rahmi Yamak
Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği


Yrd. Doç. Dr. Halim Tatlı & Prof. Dr. Hüseyin Özer
Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Tüketim İlişkisi


Asst. Prof. Dr. Mesut Balıbey & Asst. Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz
Türkiye’ de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki İçin Bir Spektral Metod Yaklaşımı


Yrd. Doç. Dr. Erdal Aydemir
Envanter Yönetimi ve Uzantıları: Ekonomik Üretim Miktarı Modelleri Üzerine Bir Bilimsel Yazın Araştırması


Yrd. Doç. Dr. Ceyda Maden Eyiusta & Yrd. Doç. Dr. Bengi Yanık İlhan
Lisansüstü Eğitimin Çalışanların İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Beşeri Sermaye Teorisi Yaklaşımı


Yrd. Doç. Dr. Erol Ustaahmetoğlu
Tat Algısı için Dilden Daha Fazlası mı Gerekli? Tat Testi Üzerine Bir Uygulama


Doç. Dr. Fatih Temizel & Ali Can Koç
Elektrik Enerjisi Ticaretinin Finansal Piyasalar İçindeki Yeri: Türkiye İçin Öneriler


Yrd. Doç. Dr. Tuncay Bilecen
Yeni Afet Yasasında Hukuksal ve Demokratik Esneklik


Dr. Yavuz Kahya
Suç Teorileri Işığında Türkiye’de Kaçakçılık Olgusu: Toplumsal Nedenleri, Boyutları ve Algısı