15 (2), 2015


Arş. Grv. Adem Yurtsever
Neokoros Düşüncesinin Kökeni ve Gelişimi: Tanrı, Kutsal Krallık ve Yönetici İlişkisi


Yrd. Doç. Dr. Nermin Koruklu, Yrd. Doç. Dr. Tarık Totan & Arş. Grv. Ali Serdar Sağkal
Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirliği


Doç. Dr. Hakan Cem Çetin & Dr. Hacı Duru
Bitmeyen Savaş :Diyarbakır’da Terör-Uyuşturucu İlişkisi


Prof. Dr. Kemal Yıldırım & Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu
Ülkelerin Ekonomik Performansı Üzerinde Regülasyonun Etkileri: Bir Dinamik Panel Veri Analizi


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu & Prof. Dr. Rasim Yılmaz
The Impact of Privatization on Export in Transition Economies: A Panel Study


Yrd. Doç. Dr. Arzu Tay Bayramoğlu & Yrd. Doç. Dr. Asuman Koç Yurtkur
Türkiye’de Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarını Uluslararası Belirleyicileri


Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Asst. Prof. Dr. Çağaçan Değer, Elif Tunalı Çalışkan & Gülçin Gürel Günal
Regional Input-Output Analysis of A Mega-Event: Possible Impact of EXPO on Izmir Economy


Assoc. Prof. Dr. Rüçhan Gökdağ
MMPI Profiles of the Students Who Applied and Won Air Traffic Control and Pilot Training Programs at Anadolu University


Prof. Dr. Emel Şıklar, Yrd. Doç. Dr. Duygu Tunalı & Arş. Grv. Bayezid Gülcan
Mobil İnternet Kullanımının Benimsenmesinde Yakınsama Faktörüyle Teknoloji Kabul Modeli


Yrd. Doç. Dr. Taner Sığındı & Prof. Dr. Bahtışen Kavak
Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi


Yrd. Doç. Dr. Güner Tuncer & Yrd. Doç. Dr. Taner Güney
çıİklimsel ve Coğrafi Özelliklerin Vergi Uyumuna Etkisi


Dr. İsmail Cenk Demirkol, Asst. Prof. Dr. Hamza Tosun & Dr. Yusuf Yüksel
Tehlikeli Araç Kullanma: Kamuda Çalışan Şoförlerin Emniyet Kemeri Kullanımı