15 (1), 2015


Arş. Grv. Memnune Pekşen, Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş & Doç. Dr. Yüksel Göktaş
İnsan Performans Teknolojisi Uygulamalarındaki Teknolojik Müdahaleler


Yrd. Doç. Dr. Esin Kılıç & Prof. Dr. Kemal Yıldırım
Sektörel Reel Döviz Kuru Volatilitesinin Türk İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkileri


Prof. Dr. Aziz Kutlar, Asst. Prof. Dr. Ali Kabasakal & Res. Asst. Pınar Torun
Dynamic Efficiency Analysis of World Railway Firms: A DEA-Window Analysis with Malmquist Index


Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Assoc. Prof. Dr. H. Kemal Süher & Gül Şener
An Assesment of Public Attitudes Toward Advertising-in-General in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Barış Kılınç
Yönetmen ve Uyarlamada Aşırı Yorum: “Yeraltından Notlar” ve “Yeraltı” Arasında


Dr. Tuğba Dölen
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim Algı Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Ankara İlinde Bir Araştırma


Prof. Dr. Melih Erdoğan
Küresel Çağda Çağdaş Sanat ve Küresel Sanat Pazarı


Doç. Dr. Cem Harun Meydan & Prof. Dr. H. Nejat Basım
Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Kontrol Odağı, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Etkisi


Dr. Selahattin Ateş & Ayşıl Ateş
Geçmişten Günümüze Orta Asya Klan Politikası, Elit Klanlar, Rejim Değişimi ve Klan Dengesi


Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç
Maliye Politikasında Amaç Araç Uyumu: Ücret Vergileri ve Artan Oranlı Tarife Uygulaması Açısından Bir İnceleme


Yrd. Doç. Dr. Utku Yapıcı & Yrd. Doç. Dr. Merve İrem Yapıcı
Robin George Collingwood’un Tarih Tasarımı: Tarih Felsefesi ve Tarihyazımı Süreçleri Üzerine Bir Tartışma


Yrd. Doç. Dr. Dilek Atçı, Prof. Dr. A. Celil Çakıcı & Arş. Grv. Çağdaş Ertaş
Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarının İş ve Yaşam Tatminlerine Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Bir Araştırma