14 (4), 2014


Arş. Grv. H. Feyza Erdem & Prof. Dr. Rahmi Yamak
Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki Geçişkenliğin Derecesi


Doç. Dr. Seymur Ağazade
Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Rusya için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Burçin İspir
Etkileşimli Ortam Yönlendirmeleri ile Dijital İşbirliğinin Sağlanması: Dergilerde QR Kod Kullanımı


Yrd. Doç. Dr. İçten Duygu Çallı
Etnik Pazarlamada Helal Kavramının Kullanımı “Almanya’da Yayınlanan Gıda Reklamları Üzerine Bir İnceleme”


Yrd. Doç. Dr. Pınar Kaya Samut
İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu


Dr. Meriç Yıldırım & Yrd. Doç. Dr. Jale Sağlar
Finansal Tabloların Sunumunda XBRL Kullanımı: ABD Örneği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği


Prof. Dr. Ömer Torlak & Arş. Grv. Ufuk Ay
Facebook’ta Bulunma Amacı ve Facebook Reklamlarına Duyulan İlgi Arasındaki İlişki


Yrd. Doç. Dr. Nuri Özgür Doğan & Gülhan Sözbilen
Kaya Otel İşletmeleri İçin En Uygun Stratejinin Belirlenmesi: Bir SWOT/AHP Uygulaması


Doç. Dr. Fikret Er, Doç. Dr. Fatih Temizel, Yrd. Doç. Dr. Ali Özdemir & Doç. Dr. Harun Sönmez
Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği


Arş. Grv. Dr. Ferdi Çelikay & Prof. Dr. Erdal Gümüş
Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Ampirik Bir İnceleme


Dr. Yaşar Suveren
Türkiye’de Sağ-Muhafazakâr Siyasetçilerin Devleti Algılama Yordamları Üzerine Bir Değerlendirme


Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Giritlioglu & Ars. Grv. Halil Korkmaz
Turizm Egitimi Alan Üniversite Ögrencilerinin Turistik Tüketici Kapsamında Gece Kulüplerinden Beklentilerinin Kano Modeli’ne Göre Sınıflandırılması


Doç. Dr. Seymur Ağazade
Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Rusya için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin İncelenmesi