14 (3), 2014


Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Akgündüz & Yrd. Doç. Dr. Tülay Güzel
Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi


Yrd. Doç. Dr. F. Zeynep Özata, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Kılıçer & Yrd. Doç. Dr. Feyza Ağlargöz
Müptelalardan Mesafelilere Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcısı Gençler: Kullanma Motivasyonları ve Davranışları Açısından Profilleri


Yrd.Doç.Dr. H. Cem Sayın & Prof.Dr. Semra Karacaer
Değer Hisse Senetleri ve Büyüme Hisse Senetlerinin Tahakkuk Uygulamaları Açısından Farklılıkları


Doç. Dr. Mine Şenel, Yrd. Doç. Dr. Bilgin Şenel & Prof. Dr. Belkıs Özkara
Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi


Yrd. Doç. Dr. Bülent Doğru
Euro Bölgesinde İşsizlik Histerezisinin İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri ile Analizi


Doç. Dr. Rüştü Yayar & Deniz Gül
Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini


Yrd. Doç. Dr. Meltem Erdoğan & Doç. Dr. Sezgin Açıkalın
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Seyahat Türü Tercihlerinin İncelenmesi


Arş. Grv. Egemen İpek
Savunma Harcamalarının Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


Doç. Dr. Ali Ünlü & Uzm. Uğur Evcin
2008 ve 2010 Yılları Arasında İstanbul Bağcılar İlçesinde Gençler Arasında Madde Kullanım Yaygınlığı, Risk ve Koruma Faktörlerinin Değerlendirilmesi


Arş. Grv. Dr. Demo Ahmet Aslan
Tayyare Cemiyeti’nin Propaganda Faaliyetleri ve Tayyare Bayramları


Doç. Dr. Osman Tutal
Kırk Yıllık Hatırın İletişim Mekanı Olarak Kahvehaneler


Özlem Özkan Yaşaran, Doç. Dr. Sema Batu & Doç. Dr. Arzu Özen
Özel Gereksinimli Bireylerin Sosyal Kabullerini Sağlamada Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Sunulan Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özden
Kitap Tanıtımı