14 (2), 2014


Res. Asst. Mehlika Saraç & Assoc. Prof. Dr. B. Aydem Çiftçioğlu
What Do Human Resources Managers Think About the Employee’s Internet Usage ?


Öğr. Grv. Dr. Tolga Çelik
İnternet Sitelerinin İçerik ve Kullanılabilirlik Kalitelerinin Değerlendirilmesi


Dr. Eylem Şimşek & Yrd. Doç. Dr. Hakkı Aktaş
Örgütsel Sessizlik ile Kişilik ve Yaşam Doyumu Etkileşimi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma


Pina Sadar
‘Imago Turci’ in Christian Slovenia


Arş. Grv. Şebnem Arık, Öğr. Grv. Dr. A. Beyhan Akay & Arş. Grv. Mehmet Zanbak
Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Faktörler: Yükselen Piyasalar Örneği


Arş. Grv. Dr. Merter Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Gönül Yüce & Prof. Dr. Ömer Yılmaz
Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi


Asst. Prof. Dr. Pelin Varol İyidoğan
The Analysis of the Causal Relationship Between Budget Balance and Current Account Balance by MGARCH Methodology: Turkey Experience


Yrd. Doç. Dr. Meltem Karaatlı, Doç. Dr. Nuri Ömürbek, Esra Aksoy & Hanife Karakuzu
Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi


Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hepkul
Meslek Lisesi Tercihi Sürecinin Keşifsel Olarak İncelenmesi


Assoc. Prof. Dr. Serap Benligiray & Assoc. Prof. Dr. Harun Sönmez
Determination of Relationships of Nurses’ Professional Commitment to Organizational, Work and Family Commitment by Structural Equation Model


Yrd. Doç. Dr. Banu Atrek & Yrd. Doç. Dr. Aşkın Özdağoğlu
Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği


Arş. Grv. Serdar Yıldız
Üniversiteler Ne Vaat Ediyor? Türkiye’deki Üniversitelerin Basın İlanları Üzerine Bir İçerik Analizi