14 (1), 2014


Yrd. Doç. Dr. Fuat Güllüpınar
Almanya’da Göçmen Politikaları ve Türkiyeli Göçmenlerin Trajedisi: Yurttaşlık, Haklar ve Eşitsizlikler Üzerine


Prof. Dr. Emin Ertürk & Res. Assist. Derya Yılmaz
The Latin American Debt Crisis and Lessons For Europe


Yrd. Doç. Dr. Nazım Çatalbaş
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Orta Asya Ülkelerinin Yaklaşımları


Yrd. Doç. Dr. Necati Çiftci
Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Eş Bütünleşme Analizi


Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız
Bulanık VIKOR Yöntemini Kullanarak Proje Seçim Sürecinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Sertaç Çifci, Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu & Arş. Grv. Meftune Özbakır Umut
Marka Mirası Kavramı ve Hizmetlerde Marka Mirasına Yönelik Bir Ölçek Değerlendirmesi


Arş. Grv. Taha Eğri
2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarında Dönüşüm ve Çiftçi Algısı: Kırklareli Örneği


Arş. Grv. Selen Öztürk, Arş. Grv. Selim Şerbetci & Şevket Necmettin Gürcan
Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma


Prof. Dr. Abdullah Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bozkurt & Uzm. Burcu Akdeniz
Kurumsal Yapı ve İşleyişiyle ABD’de Kriz Yönetimi


Yrd. Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan & Doç. Dr. Alper Özer
Hizmet Kalitesi, Tatmin ve Güvenin Daha Fazla Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkileri


Asst. Prof. Dr. Aytekin Güven & Dr. Selcen Turanlı
Skill-Biased Technological Change Hypothesis with Different Market Structures: The Case of Turkish Manufacturing Industries


Dr. Alev Dündar Akçay
Örgütsel Çekicilik Bağlamında Otel İşletmelerini Rakiplerinden Ayıran Özellikler