13 (4), 2013


Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt & Öğr. Grv. Murat Göral
Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma


Uzm. Dkt. Merve Savaş & Yrd. Doç. Dr. Bülent Toğram
Türkiye’deki Dil ve Konuşma Terapistlerinin Otizm Alanındaki Eğitim ve Klinik Bilgilerinin Belirlenmesi


Yrd. Doç. Dr. Ercüment Yıldırım
Roma İmparatorluğu’nun Doğu Sınırını Korumak İçin Fırat Nehri Boyunca Kurulan Lejyonlar


Dr. Özge Çelik & Dr. Selin Ertürk Atabey
Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme


Prof. Dr. Muharrem Afşar & Dr. Hanife Topal
Basel II Düzenlemelerinin Türk ve AB Bankacılık Sektörü Üzerine Etkilerinin SWOT-AHP Modeli ile Karşılaştırmalı Analizi


Asst. Prof. Dr. Yavuz Yıldırım
An Approach to Estimate Depreciation Rate for Constructing R&D Capital Stock


Yrd. Doç. Dr. Fatih Ecer
Türkiye’de 2. El Otomobil Fiyatlarının Tahmini ve Fiyat Belirleyicilerinin Tespiti


Yrd. Doç. Dr. Öznur Öztürk
Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi


Öğr. Grv. Dr. Müge Leyla Yıldız & Hatice Canan Bürüngüz
Güven Geliştirmede İletişimin Rolünü ve Örgütsel Hedeflere Katılım Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Yol Analizi


Arş. Grv. Dr. Pınar Memiş & Prof. Dr. Recai Coşkun
ilişÖrgütlerde İdeoloji Toplumsal Gerçekliğinden Ayrı Olarak Tartışılabilir Mi?


Dr. Kemal Eroğluer
Hizmet Kalitesi Algısının Kurumsal İmaja Etkisi Üzerine Hizmet Sektöründe Bir Araştırma


Prof. Dr. Gökhan Özer, Asst. Prof. Dr. Volkan Özbek, Asst. Prof. Dr. Meral Elçi & Prof. Dr. Kenan Aydın
Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale


Prof. Dr. İsa Habibbeyli
İnceleme Yazısı