13 (3), 2013


Assoc. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu
Hegemonic (in)Stability Theory and Us Foreign Policy: The Legacy of the Neocons in the Middle East


Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever
Tedarikçi Seçim Kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Ceylan, Arş. Grv. Erhan Genç & Arş. Grv. Işıl Erem
Tüketicilerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması


Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur
Türk Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


Dr. Fatih Çetin, Doç. Dr. Harun Şeşen & Prof. Dr. H. Nejat Basım
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma


Dr. Engin Ballı
Lider Olarak Algılanmada Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Özel Güvenlik Görevlisi Örnekleminde Ampirik Bir Çalışma


Öğr. Grv. Dr. Bilgin Şenel & Öğr. Grv. Dr. Mine Şenel
Risk Analizi: Türkiye’de Gerçekleşen Trafik Kazaları Üzerine Hata Ağacı Analizi Uygulaması


Doç. Dr. Yusuf Kaderli, Yrd. Doç. Dr. Ali Petek, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğaner & Gökçe Babayiğit
Borsa İstanbul’ daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi


Yrd. Doç. Dr. Yüksel Gündüz & Öğr. Grv. Aydın Balyer
Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller


Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar & Prof. Dr. C. Hakan Aydın
Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırmalarında Delfi Tekniğinin Kullanımı


Yrd. Doç. Dr. Elif Sazak Pınar & Sevda Zelyurt
Akran Aracılı Sunulan Etkileşim Ünitesi Öğretim Materyalinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tane Kavramını Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği


Prof. Dr. Kemal Yıldırım & Dr. Ömer Arıöz
Türkiye’de Çimento Sektöründeki Belirsizliklerin Analizi