13 (2), 2013


Arş. Grv. Tülin Tunç Deveci & Prof. Dr. Süleyman Değirmen
İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2008 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi


Doç. Dr. Arzu Özen, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ergenekon, Arş. Grv. Burcu Ülke Kürkçüoğlu & Arş. Grv. Derya Genç
Kaynaştırma Öğrencisi Olan Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf larında Yaptıkları Öğretim Uygulamalarının Belirlenmesi


Asst. Prof. Dr. M. Oğuz Arslan & Res. Asst. Özgür İcan
An Agent-Based Analysis of Tax Compliance for Turkey


Hatice Burcu Eskici & Doç. Dr. Özgür Yeniay
Lizbon Antlaşması Kapsamında Türkiye’nin AB Üyeliğinin AB Bakanlar Konseyi’nde Oylama Gücü Dağılımı Üzerindeki Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik
Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama


Prof. Dr. Nevin Yörük, Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim & Öğr. Grv. İsmail Tuna
Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Finansal Oranlar ile Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin ANFIS Yöntemi ile İncelenmesi: İMKB 100’de Bir Uygulama


Arş. Grv. Serpil Kılıç & Prof. Dr. Ahmet Mete Çilingirtürk
Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinde Entropiye Dayalı Korelasyon Matrisi Yaklaşımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması


Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk
Türkiye’de Ekonomik Anayasa ve Üç Önemli Konu


Doç. Dr. Metin Altıok & Doç. Dr. İsmail Tuncer
Türkiye İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: 1980–2008 Dönemi


Prof. Dr. A. Ayşen Kaya & Berna Canlı
Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı


Yrd. Doç. Dr. Adem Y. Elveren
Gelir Dağılımı Çalışmaları İçin Bir Alternatif: Texas Üniversitesi Eşitsizlik Projesi Veri Setleri


Yrd. Doç. Dr. Özer Arabacı & Arş. Grv. Meryem Filiz Baştürk
Faiz Oranı Kanalının 2001–2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Gönül Karasu
Kitap Tanıtımı