13 (1), 2013


Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Davetli Yazı


Assist. Prof. Dr. Mümin Hakkıoğlu
In the Limbo of Languages: Linguistic Change in Seamus Heaney


Doç. Dr. Mediha Sarı
Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu


Tuğba Cihan & Yrd. Doç. Dr. Eda Gürlen
İlköğretim 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri


Uzm. Psk. Tuğçe Erguvan Eryılmaz & Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tosun
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kontrol İhtiyacı


Yrd. Doç. Dr. Filiz Ekinci & Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan
Alkopop Vergilerinin Gençlerin Alkol Tüketimi Üzerine Etkileri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Birol Erkan
Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi


Yrd. Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu
Reel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Farklı Sektörler Üzerine Bir Analiz


Yrd. Doç. Dr. Erdal Arlı
Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Tekrar Satın Alma Niyeti, Tavsiye Etme Niyeti ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Yusuf Volkan Topuz & Nazlı Akşit
İşletmelerin Pazarlama Giderlerinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Gıda Sektörü Örneği


Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak & Tülin Dalkıranoğlu
Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği


Dr. Uğur Keskin, Yrd. Doç. Dr. Köksal Büyük & Yrd. Doç. Dr. Umut Koç
Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Retorik


Yrd. Doç. Dr. Serhat Burmaoğlu, Doç. Dr. Mustafa Polat & Dr. Cem Harun Meydan
Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir İnceleme


Yrd. Doç. Dr. Halit Biltekin
Kitap Tanıtımı