12 (4), 2012


Yrd. Doç. Dr. Kenan Lopcu, Arş. Grv. Almıla Burgaç & Doç. Dr. Fikret Dülger
Balassa Samuelson Hipotezi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Sınama


D. Şen Yıldırım
Hurmalık Hamamı Buluntuları Işığında Patara’nın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kuzey Afrika Kökenli Seramikleri


Yrd. Doç. Dr. B. S. Alptekin Oransay
Arykanda Antik Kentinde Madencilik Faaliyetleri ve Madeni Eşya Üretimi


Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan
Bir Kavramsal Çerçeve Olarak “Avrupalılaşma”: Kapsam, Gereklilik ve Sınırlar


Yrd. Doç. Dr. Serkan Güneş
Organik Toplum Düşüncesi Bağlamında Küresel Beyin Kavramı ve Küresel Yaratıcılık


Prof. Dr. Şahamet Bülbül & Öğr. Grv. Dr. Selay Giray
İş ve Özel Yaşam (İş Dışı Yaşam) Memnuniyeti Arasındaki İlişki Yapısının Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Gül Gökay Emel, Arş. Grv. Mehlika Saraç & Cem Kabak
Stratejik Karar Almada İki Aşamalı Bir Model: Senaryoların Bilişsel Haritalar ile Etkinleştirilmesi ve Otomotiv Endüstrisinde Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. İrfan Akkoç, Dr. Abdullah Çalışkan & Doç. Dr. Ömer Turunç
Gelişim ve Rasyonel Alt Kültürlerinin Girişimci Davranışa Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Aracılık Rolü


Arş. Grv. Süleyman Çakır & Doç. Dr. Selçuk Perçin
Kamu Şeker Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü: VZA - Malmquist TFV Uygulaması


Doç. Dr. Güzin Bayar & Rahmet Uslu
Türkiye’nin İhracatı için Bileşik Öncü Gösterge Hesaplaması


Doç. Dr. Ekrem Gül & Öğr. Grv. Ahmet Kamacı
Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi


Doç. Dr. Abdullah Kuzu, Öğr. Grv. Mehmet Kahraman & Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı
Mentörlükte Yeni Bir Yaklaşım: E-Mentörlük