12 (3), 2012


Doç. Dr. Tülin Ural & H. Gül Perk
Tüketici Temelli Marka Değerinin Kişisel Bilgisayar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Antakya’da Bir Çalışma


Arş. Grv. Özden Şahin İzmirli, Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı & Yrd. Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul
Dönüştürücü Öğrenme Kuramı ve Öğretmen Yetiştirme Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme


Arş. Grv. Gülcan Şener & Prof. Dr. Ferruh Uztuğ
Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması


Yrd. Doç. Dr. Eda Karacan & Doç. Dr. Sibel Kazak Berument
Yetişkin Gelişiminin Anababalık Rolleri Açısından Niteliksel Olarak İncelenmesi


Dr. Senem Sönmez Selçuk
Dünden Bugüne Milliyetçilik: Küresel Dünyada Yükselen Sesler


Dr. Uğur Kara
The Development and Nature of Minority Rights in International Law


Dr. H. Ömer Köse
Küresel Krizle Mücadelede Denetimin Önemi ve Yüksek Denetim Kurumlarının Rolü


Asst. Prof. Dr. Harun Sönmez
Determination of the Criteria Preferred in Entering Private Pension System by Analytical Hierarchy Process


Yrd. Doç. Dr. Metin Baş & Doç. Dr. Zeki Çakmak
Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Ali Ender Altunoğlu
Effects of Environmental and Organizational Factors on Corporate Governance Practices


Doç. Dr. Cevahir Uzkurt & Rukiye Şen
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Yeniliğin Pazarlama Yeniliğine Etkisi: Gazlı İçecek Sektöründe Bir Araştırma


Doç. Dr. Z. Canan Karababa & Okt. Olcay Saltık
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Buyrum ve İstek Kipinin Görünümü ve İşlevleri