12 (2), 2012


Prof. Dr. A. Selami Sargut
Davetli Yazı/Sosyal Bilim Olarak Örgüt ve Yönetim Araştırma Alanları: Bilimsel Meşruiyet Sorunları Nasıl Aşılır?


Doç. Dr. Nuran Bayram, Arş. Grv. Dr. Sevda Gürsakal & Prof. Dr. Serpil Aytaç
Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisii


Dr. Mustafa Çolak
Üniversitelerin Personel İstihdam Politikalarının 2012 Bütçesi ile İlişkisi, Ön Mali Kontrolü ve Alternatif Politika Önerileri


Dr. Nezih Metin Özmutaf
Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesi ve Gönüllü Takımların Yönetsel Nitelikleri: Yönetici ve Üye Perspektifi


Yrd. Doç. Dr. Semra Erpolat
Otomobil Yetkili Servislerinde Birliktelik Kurallarının Belirlenmesinde Apriori ve FP-Growth Algoritmalarının Karşılaştırılması


Prof. Dr. İnan Özalp, Doç. Dr. Senem Besler & Arş. Grv. Dr. İlke Oruç
İşletmelerde Yöneticilerin Stratejik Araç Algısı ve Kullanım Amaçları


Yrd. Doç. Dr. Mutlu Uygun & Yrd. Doç. Dr. Eyup Akın
Markaların “İşlevsel, Sembolik ve Deneyimsel” Yararlarına İlişkin Tüketici Değerlendirmelerinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Veli Akel & Uzm. Fikriye Karacameydan
Yatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi


Yrd. Doç. Dr. Ceyda Özsoy & Arş. Grv. Dr. Arda Sürmeli
Eğitim Yatırımlarının Getirisi: Anadolu Üniversitesinin Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Veren Fakülte Mezunlarına Yönelik Bir Araştırma


Doç. Dr. Alper Aslan & Yrd. Doç. Dr. Ömer İskenderoğlu
Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Kalıcılığının İncelenmesi


Prof. Dr. Rahmi Yamak, Yrd. Doç. Dr. Zehra Abdioğlu & Nilcan Mert
Türkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz


Prof. Dr. Ö. Selçuk Emsen, Süleyman Arif Turan & Yrd. Doç. Dr. Hayati Aksu
Sınır Testi ile Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Türkiye Üzerine İncelemeler


Prof. Dr. Nebiye Yamak & Arş. Grv. Banu Tanrıöver
Asimetrik İktisadi Dalgalanmalar: Teori ve Uygulama


Arş.Grv. Senem ATVUR
Kitap Tantımı