12 (1), 2012


Arş. Grv. Berna Canlı & Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Ölçülmesi


Arş. Grv. Seray TATLI & Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL
Türkiye’deki Lisansüstü Karşılaştırmalı Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Bir İncelemesi


Öğr. Grv. Yusuf POLAT & Yrd. Doç. Dr. Metin ALTAN
Yazılıkaya-Midas Vadisi’nde Yer Alan Kalelerin Konumsal İlişkilerinin 2 ve 3 Boyutlu Modellenmesi


Dr. Nimai Das & Dr. Debnarayan Sarker
Does Gender Sensitive Joint Forest Management Programme Increase Women’s Contribution on Household’s Income? Evidence from West Bengal in Indian context


Arş. Grv. Sezen Çubukcu
Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi Düzenlemeleri Çerçevesinde Etik Eğitimine İlişkin Durum Analizi


Arş. Grv. Dr. Zeynep Gültekin & Doç. Dr. Cemil Ulukan
ağlarıyÇokuluslu Ekiplerde Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi


Arş. Grv. Mehmet Cural, Arş. Grv. Dr. Recep Emre Eriçok & Arş. Grv. Veli Yılancı
Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009


Yrd. Doç. Dr. Seymur Ağayev
Geçiş Ekonomilerinde Enflasyon Oranı Belirleyicileri; Panel Veri Analizi


Yrd. Doç. Dr. C. Erdem Hepaktan & Arş. Grv. Serkan Çınar
OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizi


Yrd. Doç. Dr. Nazım Çatalbaş
TR 21 Trakya Bölgesinin Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yeri ve Gelişme Potansiyeli


Doç. Dr. Doğan Uysal & Dr. Şerife Özşahin
Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Volatilitesinin ARCH ve GARCH Modelleri ile Tahmini


Arş. Grv. Mine Sönmez & Yrd. Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan
Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Dışarı Çıkmak Üzere Uygun Şekilde Hazırlanma Becerisinin Öğretiminde Kendini Yönetme Stratejilerinin Etkileri