11 (3), 2011


Prof. Dr. Veysel YILMAZ & Arş. Grv. Talha ARSLAN
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Koruma Vaatleri ve Çevre Dostu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Hakan UĞURLU & Arş. Grv. Dr. Elif Gizem UĞURLU
Uluslararasi Eskişehir Film Festivali İzleyici Araştırması


Arş. Grv. İlkim ÖZDİKMENLİ ÇELİKOĞLU
Habermas’ın Modernite Savunusu: Eleştirel Bir Okuma


Yrd. Doç. Dr. Burak BEYHAN
Toplumsal-Bilişsel Yakınlık ve İşgücü Hareketliliği: Hemşehrilik Bağları Üzerinden Bir İrdeleme


Oybek YULDASHEV & Obid KHAKIMOV
Income Taxation and Labor Force Participation in Transition Economies: Evidence from Bulgaria, Russian Federation and Serbia


Yrd. Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Türkiye’de Adalet İlkesi Bakımından Yükseköğretimde Finansman Politikası: Kim Faydalanıyor? Kim Ödüyor?


Yrd. Doç. Dr. A. Öznur ÜMİT
Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Zaman Serileri Analizi ile Değerlendirilmesi: 1992-2010 Dönemi


Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMİR
Türkiye’de Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde İç Ticaret Hadlerine Yönelik Bir Analiz: 1990-2009


Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER & Yrd. Doç. Dr. Dilek SÜREKÇİ
Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi


Uzm. Mustafa İBİCİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ayhan KAPUSUZOĞLU
İMKB ile Avrupa Birliği Üyesi Akdeniz Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasalarının Entegrasyonunun Ampirik Analizi


Yrd. Doç Dr. Resul USTA
Pazar Yöneliminin Firma Performansına Etkisini Güçlendiren Stratejik Yönelimler: Literatüre Dayalı Bütünsel Bir Model Önerisi


Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ, Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY & Arş. Grv. Göktürk KALKAN
Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 30 Endeksi Hisse Senetleri Üzerine Diskriminant Analizi ile Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Ender GEREDE
Türkiye’nin İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Havayolu Yönetimine Etkileri Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi


Yrd. Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ
Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma


Res. Assist. M. Onur ARUN
Kitap Tanıtımı