11 (2), 2011


Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Feyyaz YILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜÇ
Muhasebe Biliminin Çevresi: Anglo Sakson ve Kıta Avrupa Karşılaştırması


Dr. İnci TEKİN
Immigrant Souls in an Othered Body: A Search For Identity in Adrienne Kennedy’s Funnyhouse of a Negro


Doç. Dr. Müjgan BOZKAYA & Arş. Grv. İrem ERDEM AYDIN
Uzaktan Öğrenenlerin Bilgisayar Ortamlı İletişime Yönelik Algılamaları


Dr. Hayrettin PINAR
Mehmed Ali Paşa İsyanı ve Metternich’in Osmanlı Siyaseti


Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP
Bolu Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Altın Sikkeleri


Assist. Prof. Dr. Sibel ONURSOY
Changes in Newspaper Design Formats: Practices of Post 1980 Era in Turkey


Doç. Dr. Önder ERKARSLAN, Arş. Grv. N. Aslı KAYA & Arş. Grv. Özgün DİLEK
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıda Aranan Niteliklerin Lisans Eğitim Programları ve Kariyer Siteleri Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi


Doç. Dr. Ali ÇELİKKAYA
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi


Arş. Grv. Zekeriya YILDIRIM
Türkiye’ de Toplam Talep ve Arz Şoklarının Çıktı ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri, 1987-2009


Arş. Grv. Dr. Burcu KIRAN & Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRİŞ
Türkiye’de Ticari ve Finansal Dişaaçıklığın Büyümeye Etkisi: 1992-2006 Dönemi Üzerine Bir İnceleme


Dr. Erkan ÖZDEMİR & Arş. Grv. Serkan KILIÇ
2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ
Firmaların Banka Kredisi Kullanımında Güven Faktörünün Etkisi


Doç. Dr. Nazmi KOZAK & Arş. Grv. Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ
Akademisyenlerin Kongre Tercih Unsurları


Dr. Bülent KIRMIZI
Almanca Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Becerileri