11 (1), 2011


Prof. Dr. Turhan KORKMAZ & Öğr. Grv. Hasan UYGURTÜRK
Yatırım Stili Karşılaştırması: Türkiye’de İşlem Gören Hisse Ağırlıklı Fonlar Üzerine Bir Uygulama


Öğr. Grv. Ayşe Sibel Kedik
Kamusalalan, Kent ve Heykel İlişkisi


Assist. Prof. Dr. Ali Volkan ERDEMİR
A Realistic Approach to the Achievements of Torajiro Yamada and His Relationship with Turkey


Arş. Grv. Dr. Filiz BİLGİN ÜLKEN
Televizyon İzlemede Anne-Babaaracılığı ile Çocukların Saldırgan Davranışları Arasındaki İlişki


Maître De Conférences-Adjoint. Veda ASLIM YETİŞ
Un Site De Classe Pour Laproduction Ecrite Fle: Quelle Etait Sa Lacune?


Uzm. Elif ASLANTÜRK & Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Fatime GÜNEŞ
Köylülerin Çölleşmeye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları: Konya/Karapınar ile Eskişehir/KeskinÖrneği


Öğr. Grv. Dr. Bahar BERBEROĞLU
2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi


Dr. Bengül Gülümser ARSLAN & Dr. Etem Hakan ERGEÇ
Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Sektörel Etkileri


Yrd. Doç. Dr. Ali Emre SARILGAN
Türkiye’de Bölgesel Havayolu Taşımacılığının Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler


Doç. Dr. Ömer ÖZÇİÇEK
Türkiye’de Sektörel Enflasyon Direnci


Doç. Dr. Özcan DAĞDEMİR & Arş. Grv. Hakan ACAROĞLU
Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: 1990-2006


Assist. Prof. Karim CHAABOUNI
Determinants and Legitimacy of Venture Capital Financing: An Empirical Verification


Assoc. Prof. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU & Res. Assist. Özgür İCAN
Measuring Relative Efficiencies of Turkish Universities in 2007: A DEA Case Study in R


Arş. Grv. Dr. Mustafa CANER
Kitap Tanıtımı