10 (3), 2010


Prof. Dr. Serap ÇABUK, Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN & Arş. Grv. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Gıda Perakendecilerinin Çevre Duyarlılığı Üzerine Bir İnceleme


Dr. Güler KOCA & Dr. Rana KARASÖZEN
1945–1960 Dönemi Eskişehir Modern Kent Merkezinin Oluşumunda Öne Çıkan Yapılar


Assist. Prof. Dr. Emre GÖKALP
Pride and Anger: Orhan Pamuk’s Nobel Prize and Discourses of Nationalism


Yrd. Doç. Dr. Ali ERSOY, Arş. Grv. Ömür GÜRDOĞAN BAYIR & Arş. Grv. Emel GÜVEY
İlköğretimde Proje Çalışmaları: Sınıf Öğretmenlerinin Velilerden Beklentileri


Öğr. Grv. Nuray ÖNCÜL & Yrd. Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Orta ve İleri Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Videoyla Model Olma Kullanılarak Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi


Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı, Arş. Grv. Mehmet Fırat, Arş. Grv. Serkan İzmirli, Arş. Grv. Serkan Çankaya & Arş. Grv. Z. Abidin Mısırlı
Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak


Arş. Grv. Dr. Selim YILDIRIM
Kurumların Dinamik Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Analizi


Assist. Prof. Dr. Melda YAMAN ÖZTÜRK
Gender Aspect of Survival Strategies : Burdens that Financial Crises Create in Women’s Life in the Developing Countries


Yrd. Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ & Doç. Dr. Burhanettin IŞIKLI
The Comparison of Labor Force Participation Rate of Women in Turkeywith the World Country Groups


Yrd. Doç. Dr. Zeynep FİLİZ, Doç. Dr. Veysel YILMAZ & Ceren YAĞIZER
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Servqualanalizi ile Ölçümü: Eskişehir Belediyelerinde Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Arman Aziz KARAGÜL & Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR
Finansal Bilgi Kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniğiyle Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektörü Uygulaması


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK
Yatay ve Dikey Bireycilik & Kolektivizm ile Para Etiği İlişkisi: Türk ve Kırgız Üniversite Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Arş. Grv. Dr. Çağatan TAŞKIN, Prof. Dr. Ömer AKAT & Züheyla EROL
Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Dijital Sanat