10 (2), 2010


Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cengiz DURAN & Yrd. Doç. Dr. Ercan TAŞKIN
Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün


Dr. Ali MERÇ
Self-Reported Problems of Pre-Service EFL Teachers Throughout Teaching Practicum


Doç. Dr. Burhan AKPINAR
Transformatif Öğrenme Kuramı: Dönüşerek ve Değişerek Öğrenme


Doç. Dr. İlknur MAVİŞ, Uzm. DKT Arzu AKYÜZ TOĞRAM & Öğr. Gör. Dr. Bülent TOĞRAM
Türkiye’de Bir Üniversite Araştırma Merkezinde Dil ve Konuşma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Müşteri Memnuniyeti


Dr. Çağla KUBİLAY
Türban Sorunu Bağlamında Siyasal İslâmcı Söylemin “Alternatif” Yurttaşlık Tasarımı


Petr TEPLY, Libena CERNOHORSKA & Jan CERNOHORSKY
Key Economic Policy Lessons from the 2008 Financial Crisis


Res. Assist. Sibel BALI ERYIGIT
Financial Development and Institutions: A Literature Review


Öğr. Grv. Dr. Bahar BERBEROĞLU
Ekonomik Performansın Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Yapan Fakültelerin Mezun Sayılarına Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY
Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987–2007


Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZATA & Yrd. Doç. Dr. Ethem ESEN
Reel Ücretler ile İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi


Doç. Dr. Selim Adem HATIRLI & Kübra ÖNDER
Reel Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı Üzerine Etkisinin Araştırılması


Prof. Dr. Kemal Yıldırım & Yrd. Doç. Dr. Meltem Erdoğan
Türkiye GSM Piyasasında Üçüncü Dereceden Fiyat Farklılaştırması Uygulamalarının Refah ve Çıktı Üzerine Etkilerinin Analizi


Arş. Grv. Hakan ALTIN
Küresel Kriz Ortamında İMKB Sınai Şirketlerine Yönelik Finansal Etkinlik Sınaması: Veri Zarflama Analizi Uygulaması


Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR (UYSAL) & Yrd. Doç. Dr. E. Sema BATU
Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin, Yüksek Lisans Eğitimi Sürecine İlişkin Görüşleri