10 (1), 2010


Maher AL-MAHROUQ
Success Factors of Smalland Medium-Sized Enterprises (SMES): The Case of Jordan


Arş. Grv. Rahşan TAMSÜ POLAT
Yeni Buluntular Işığında Phryg Kaya Altarları ve Bir Tipoloji Önerisi


Arş. Grv. Banu ERYILMAZ
Bir Söylem Olarak Milliyetçilik


Yrd. Doç. Dr. Akif TABAK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKUŞ & Öğr. El. Cem Harun MEYDAN
Denetim Odağı ve Yenilikçi Birey Davranışları Arasındaki İlişkiler: Belirsizliğe Tolerans ve Risk Almanın Aracılık Etkisi


Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ
Barış ve Güvenlik: Küresel Kamu Mali Olarak Sunumu ve Finansman Mekanizmaları


Yrd. Doç. Dr. Ali KABASAKAL & Ali Osman SOLAK
Demiryolu ve Karayolu Ulaştırma Sistemlerinin Ekonomik Etkinlik Analizi


Yrd. Doç. Dr. Erkan AKAR
Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyalağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi


Öğr. Grv. Dr. Ümit ALNIAÇIK, Prof. Dr. Cengiz YILMAZ & Arş. Grv. Esra ALNIAÇIK
Reklamlarda Çevreci İddialar ve Reklam Etkililiği: Basılı Reklamlar Üzerinde Deneysel Bir Araştırma


Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY, Arş. Grv. Aslı GEYLAN & Elif DUMAN
İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Olarak Yönlendirilmesinin Finansal Performansı Etkileyip Etkilemediğinin Analizi


Doç. Dr. Kerim BANAR & Yard. Doç. Dr. Vedat EKERGİL
Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesi: Sunulan Hizmetlerin Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Eskişehir Uygulaması


Doç. Dr. Senem BESLER & Arş. Grv. İlke ORUÇ
Türkiye’de ve Yazılı Basında Kadın Yöneticiler


Arş. Grv. Dr. Mustafa CANER
Students Views on Using Portfolio Assessment in EFL Writing Courses